Pagulaskriis

Macron: Calais ei ole tagauks Suurbritanniasse

Macron: Calais ei ole tagauks Suurbritanniasse (1)

Prantsuse president Emmanuel Macron tahab pakkuda riiklikku toetust Prantsusmaale jääda soovivatele migrantidele, saata välja Prantsusmaad transiitriigina kasutavad migrandid ja karistada migrantide õigusi rikkuvaid julgeolekutöötajaid. Calais on transiitpunkt paljudele migrantidele, kes tahavad minna edasi Suurbritanniasse läbi Eurotunneli või praamidel.

SOOME POLITSEI PEAINSPEKTOR: Migrantide ja politsei vahelised konfliktid muutuvad üha sagedasemaks

SOOME POLITSEI PEAINSPEKTOR: Migrantide ja politsei vahelised konfliktid muutuvad üha sagedasemaks (1)

Mitusada pagulaskeskuse juurde kogunenud meeleavaldajat takistas Soomes Jyvaskyläs politseil kolmeliikmelise afgaani perekonna sunniviisilist kodumaale saatmist. "Selliste politseiülesannete takistamine on muutumas üha sagedasemaks. Patrull pidi turvalisuse kindlustamiseks kutsuma lisajõude," kirjeldas kriminaalpolitsei peainspektor Jari Kinnunen, kelle sõnul oli meeleavalduse näol tegemist "passiivse võimu näitamisega".

Põlissoomlaste juht: kontrollimatu migratsioon peab lõppema

Põlissoomlaste juht: kontrollimatu migratsioon peab lõppema (1)

Sel suvel põlissoomlaste erakonna uueks juhiks valitud Jussi Halla-aho peab seisma silmitsi oma erakonna opositsiooni langemise, rassismisüüdistuste ja parlamendifraktsiooni lõhenemise ning erakonna ministrite pereheitmisega. Ta ise lükkab rassismisüüdistused kategooriliselt tagasi, kuid tõdeb, et kui migratsioonilainet kontrolli alla ei saada, on Soomes peatselt kõigil halvem elada.

Pea pooled kvoodipagulased ei viibi Eestis

Pea pooled kvoodipagulased ei viibi Eestis

Pea pooled Eestisse Euroopa Liidu rändekava raames saabunud kvoodipagulased ei viibi Eestis, väljaspool Eestit viibimise tähtaja on ületanud neli perekonda. Rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus 180 päeva jooksul Euroopa Liidus reisida kuni 90 päeva. Selle ületamisel peatatakse peretoetuste maksmine.

Õiguskomisjon tahab kurjategijatest pagulaste riigist väljasaatmise kergemaks muuta

Õiguskomisjon tahab kurjategijatest pagulaste riigist väljasaatmise kergemaks muuta

Riigikogu õiguskomisjon algatas välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse pagulasstaatuse äravõtmise aluseid. "Eelnõu annab ühiskonnale olulise signaali, et me laiendame riigile ohtliku inimese pagulasstaatuse äravõtmise aluseid. Seaduse muudatus võimaldab reageerida olukordadele, kus välismaalase toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt eriti raske ja on ohuks ühiskonnale," ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Riik asub toetama pagulaste palkamist

Riik asub toetama pagulaste palkamist (1)

Kui varem on ametnikud arvanud, et pagulaste tööle aitamiseks pole erimeetmeid vaja ning rahvusvahelise kaitse saanuid tuleb kohelda nagu iga teist töötut Eestis, siis nüüd ollakse seisukohal, et pagulastel läheb siiski tarvis suuremat tuge.

Rakvere pagulaspere lahkus Saksamaale
Pagulaskriis Eesti

Rakvere pagulaspere lahkus Saksamaale

Mullu augustis Rakverre elama paigutatud viieliikmeline Süüria perekond lahkus märtsis täiskoosseisus Saksamaale. Nad ütlesid, et läksid reisile. Kui aga keegi neist otsustab siit jäädavalt lahkuda, siis mööda Euroopat neid taga otsima ei hakata.

Tartust on poole aasta jooksul lahkunud kolm pagulasperet

Tartust on poole aasta jooksul lahkunud kolm pagulasperet

Tartust on poole aasta jooksul lahkunud kolm põgenike perekonda, kahe lahkunud pere puhul pole veel teada, kas nad läksid Eestist ära alaliselt. Üks Süüria põgenikepere saabus Tartusse Vao pagulaskeskusest. Nad olid saanud rahvusvahelise kaitse ning see võimaldas neil Eestis ja ka Schengeni viisaruumis vabalt ringi liikuda ning seega on neil õigus Eestist lahkuda.

Saksamaa hoiatas migrante tagasi võtmast keelduvaid riike

Saksamaa hoiatas migrante tagasi võtmast keelduvaid riike

Hoiatus oli suunatud eriti veokirünnaku korraldanud Anis Amri kodumaale Tuneesiale ja teistele Põhja-Aafrika riikidele. Amrit üritati riigist välja saata, kuid Tuneesia ei tunnistanud teda esialgu tuneeslaseks ja takistas mehe kojusaatmist. Tuhandetel Aafrika riikide kodanikel ei ole mingisugust võimalust Saksamaalt turvapaika saada, kuid neil puuduvad ka vajalikud dokumendid kodumaale saatmiseks.

Harku kinnipidamiskeskus võitleb manipuleerijatest asukatega

Harku kinnipidamiskeskus võitleb manipuleerijatest asukatega

Harku kinnipidamiskeskuses detsembri alguses toimunud elanike protesti põhjuseks on haruldane juhuste kokkusattumus, sest keskusesse on korraga sattunud kolm kinnipeetavat, kelle psühhiaatrid on tunnistanud oma käitumismustrilt manipuleerijateks. Probleemne kolmik on keskuse staažikaimad elanikud – neist kaks on Eestist varjupaika taotlenud viimased poolteist aastat. 

Laadimine...Laadimine...