Euroopa Komisjon kutsub riike kiirendama põgenike vastuvõtmist

Euroopa Komisjon kutsus täna liikmesriike kiirendama Euroopa rände tegevuskavas lubatud pagulaste vastuvõtmist, märkides, et vaid vähesed on oma kohustused täitnud.

Pilt: Scanpix

Euroopa Komisjon kutsub riike kiirendama põgenike vastuvõtmist (6)

Euroopa Komisjon kutsus täna liikmesriike kiirendama Euroopa rände tegevuskavas lubatud pagulaste vastuvõtmist, märkides, et vaid vähesed on oma kohustused täitnud.

"Rände haldamise parandamiseks peame jätkama tervikliku lähenemise rakendamist nii ümberpaigutamise, ümberasustamise, Euroopa piiri- ja rannikuvalve täieliku tegevusvalmiduse tagamise kui ka Türgiga tehtava koostöö alal. Kõikide nende meetmete keskmes on solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõte, mis kehtib kõikide liikmesriikide suhtes," vahendas BNS Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermans pressiteadet.

Praegune tempo ei võimalda paigutada ümber kõiki Kreekas ja Itaalias viibivaid seaduspärast õigust omavaid taotlejaid 2017. aasta septembriks. Samas oleks see teostatav, märkis Euroopa Komisjon.

Siiani on ainult kaks liikmesriiki - Malta ja Soome - täitnud oma kohustusi nii Itaalia kui ka Kreeka puhul. Ungari, Austria ja Poola aga keelduvad endiselt kavas osalemast ning Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia ja Slovakkia osalevad väga piiratud ulatuses, märkis Komisjon.

Kuigi veebruar oli 1940 ümberpaigutamisega rekordiline kuu, jääb ümberpaigutamiste tempo siiski allapoole ootusi ning igakuiseid sihtmärke, milleks Euroopa Ülemkogu on Kreeka puhul määranud vähemalt 3000 ümberpaigutamist iga kuu ja Itaalia puhul vähemalt 1500 ümberpaigutamist iga kuu, selgitas Komisjon oma pressiteates.

Siiani on toimunud 13 546 ümberpaigutamist, millest 3936 Itaaliast ja 9610 Kreekast.

Seevastu ümberasustamisel saavutatud edu on endiselt paljulubav, märkis Komisjon, teatades, et Eesti, Soome, Iirimaa, Holland, Rootsi, Ühendkuningriik ning kavaga ühinenud EL-i mittekuuluvad Šveits, Liechtenstein ja Island on oma kohustused juba täitnud.

Samas on ka täiendavate ümberasustamisoperatsioonide ettevalmistamine liikmesriikides hästi edenenud ja üles on näidatud kavatsust võtta riiklike kavade alusel Türgist vastu veel 34 000 süürlast. Selle tulemusel on Komisjon vaadanud läbi asjaomaste liikmesriikide rahastamisprogrammid, et pakkuda neile ümberasustamiseks 213 miljoni euro ulatuses rahalist toetust.

Peaaegu aasta pärast ELi-Türgi 18. märtsi avalduse rakendamise algust on sellega keerulistest oludest hoolimata käegakatsutavaid tulemusi saavutatud. Iga päev Türgist Kreeka saartele saabunute arv on vähenenud 2015. aasta oktoobrist 10 000 inimeselt päevas 43 inimesele päevas. Egeuse merel hukkunute arv on alates kokkuleppe jõustumisest märkimisväärselt vähenenud. Tagasisaatmisoperatsioone on jätkatud ning avalduse jõustumisest on 1487 isikut tagasi saadetud. Siiski on Kreekast Türki tagasi saadetuid endiselt vähem kui saabunuid ja see on tekitanud Kreeka saartele lisasurvet.

Viis kuud pärast Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käivitamist on endiselt tarvis ühisinvesteeringuid ja tegutsemist, et tagada esimesel võimalusel selle täielik tegevusvalmidus. See on koht, kus liikmesriigid saavad näidata, kuidas nad tegelikkuses vastutust jagavad ja solidaarsust üles näitavad. Amet toetab liikmesriike EL-i välispiiri eri lõikudes umbes 1350 piirivalvuriga, täiendades nii liikmesriikide rohkem kui 100 000 piirivalvurit. Liikmesriikide suuremahulistest värbamistest ja panustest olenemata jääb praegustes operatsioonides siiski vajaka nii inimressurssidest kui ka tehnilistest vahenditest. Liikmesriigid peaksid need puudujäägid korvama 2017. aasta märtsi lõpuks, et amet saaks pakkuda liikmesriikidele välispiiridel vajalikku tuge, teatas Euroopa Komisjon.

Lisaks rännet puudutavatele eduaruannetele esitas Euroopa Komisjon neljapäeval ka EL-i uuendatud tagasisaatmisalase tegevuskava ning soovitused liikmesriikidele tagasisaatmismenetluste täiustamiseks. Samuti avaldas komisjon kolmanda aruande konkreetsete päritolu- ja transiidiriikidega sõlmitud partnerlusraamistiku raames tehtud edusammudest ning tutvustas esimesi samme Vahemere keskosa rändeteega seotud meetmete rakendamiseks.

6 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...