Euroopa Parlament kutsub üles kiirendama pagulaste ümberpaigutamist

Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, milles kutsus liikmesriike üles kiirendama pagulaste ümberpaigutamist, samas resolutsioonis väljendas parlament pettumust ümberpaigutamise senise tempo üle.

Pilt: Scanpix

Euroopa Parlament kutsub üles kiirendama pagulaste ümberpaigutamist (1)

Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, milles kutsus liikmesriike üles kiirendama pagulaste ümberpaigutamist, samas resolutsioonis väljendas parlament pettumust ümberpaigutamise senise tempo üle.

398 poolt-, 134 vastu- ja 41 erapooletu häälega vastu võetud resolutsioon toonitab, et liikmesriigid peavad täitma oma kohustuse vastu võtta varjupaigataotlejad Kreekast ja Itaaliast, seades prioriteediks saatjata alaealised, edastas parlamendi pressiesindaja.

Mitteseadusandlikus resolutsioonis mõistsid saadikud hukka asjaolu, et hoolimata kokkuleppest viia 160 000 pagulast Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse käesoleva aasta septembriks, on ümber paigutatud vaid 11 protsenti inimestest. Saadikud avaldavad resolutsioonis pettumust sellise solidaarsuse ja vastutuse jagamise puudumise pärast.

Parlament kutsub resolutsioonis EL-i liikmesriike üles austama võetud kohustusi ja seadma prioriteediks peredeta lapsed ja teised haavatavad varjupaigataotlejad. Saadikud tõid esile, et ümber on paigutatud vaid üks saatjata alaealine.

Ka kritiseerib resolutsioon mitmeid liikmesriike väga piiravate ja diskrimineerivate praktikate pärast, nagu näiteks vaid üksikute emade ümberpaigutamine või teatud rahvuste välja arvamine ja väga ulatuslik julgeolekukontroll.

Resolutsioonis seisab, et praegu liiguvad vaid Soome ja Malta liiguvad graafikus varjupaigataotlejate ümberpaigutamisel. Seetõttu peaks Euroopa Komisjon kaaluma rikkumismenetluste algatamist.

Saadikud on seisukohal, et isegi kui ümberpaigutamise sihtarvu ei saavutata septembriks, peavad riigid jätkama ümberpaigutamist. Samuti teevad saadikud ettepaneku laiendada ümberpaigutamise mehhanismi, kuni uus Dublini määrus vastu võetakse.

Eesti on Euroopa Liidu rändekava raames praeguseks ümber paigutanud 122 inimest, kes kõik on toodud Kreekas asuvatest põgenikelaagritest. Lisaks on ümber asustatud ka 20 põgenikku Türgist.

Eesti on Euroopa Liidu rändekava raames lubanud Kreekast ja Itaaliast ümber paigutada ning Türgist ümber asustada kokku 550 pagulast.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...