Pagulastele kultuuri- ja spordiprogrammi hankele tuli kolm taotlust

Sise- ja kultuuriministeerium taotlusvooru, millega otsitakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastele ning nende perekonnaliikmetele kultuuri- ja spordiprogrammi väljatöötajat ja pakkujat, esitati kolm taotlust.

Pilt: Scanpix
Pagulaskriis Eesti

Pagulastele kultuuri- ja spordiprogrammi hankele tuli kolm taotlust (2)

Sise- ja kultuuriministeerium taotlusvooru, millega otsitakse Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastele ning nende perekonnaliikmetele kultuuri- ja spordiprogrammi väljatöötajat ja pakkujat, esitati kolm taotlust.

Siseministeeriumi pressiesindaja sõnul esitati taotlusvooru tähtajaks kolm taotlust, järgmiseks hakatakse hindama taotluste vormilist poolt ning abikõlblikkust. Sellele järgneb sisuline hindamine. Rahastamisotsuseni jõudmiseks võib kuluda umbes kaks kuud.

Toetusega võimaldatakse vähemalt 200 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesel osaleda programmis, mille läbimisel on Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesed omandanud teadmised Eesti kultuuriruumist, tutvustanud oma päritolumaa kultuuri ning loonud neile vajaliku kohaliku tasandi kontaktvõrgustiku. Programm viiakse ellu ajavahemikus tuleva aasta 1. veebruarist ületuleva aasta lõpuni.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse 75 protsenti ulatuses varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist ning 25 protsendi ulatuses riigieelarvest.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...