Riik soovib edendada pagulaste ja kohalike suhtlusvõrgustiku teket

Siseministeerium otsib teisipäeval avatud taotlusvooruga partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

Pilt: Scanpix

Riik soovib edendada pagulaste ja kohalike suhtlusvõrgustiku teket (1)

Siseministeerium otsib teisipäeval avatud taotlusvooruga partnerit, kes toetaks rahvusvahelise kaitse saajate, nendega kokku puutuvate asutuste ning kohalike elanike omavaheliste suhtlusvõrgustike teket.

Tegevuste eesmärk on suurendada kogukondlikku teadlikkust, ühtsustunnet ja avatust. Toetuse abil korraldatakse kohalikes omavalitsustes vähemalt 30 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate vahel ning koostatakse teavitus- ja infomaterjale. Ürituste korraldamisse kaasatakse kohalikke omavalitsusi ja sealseid elanikke, võimalusel rahvusvahelise kaitse saajatest kolmandate riikide kodanikke ning kindlasti ka nendega kokkupuutuvaid organisatsioone.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus 1. augustist 31. detsembrini. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse 75 protsendi ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25 protsendi ulatuses riigieelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. mai. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil www.amif.ee .

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...