Tuleva aasta sisserände piirarv saab olema 1315 inimest

Valitsus arutab tänasel istungil siseministeeriumi ettepanekut kinnitada tuleva aasta sisserände piirarvuks 1315 inimest ehk 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Tuleva aasta sisserände piirarv saab olema 1315 inimest (2)

Valitsus arutab tänasel istungil siseministeeriumi ettepanekut kinnitada tuleva aasta sisserände piirarvuks 1315 inimest ehk 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Valitsus arutab tänasel istungil siseministeeriumi ettepanekut kehtestada tulevaks aastaks sisserände piirarv sarnaselt käesoleva aastaga lubatud maksimummääras, edastas valitsuse pressiesindaja. Tänavu on sisserände piirarvuks 1317 inimest, siseministeerium tegi valitsusele ettepaneku kinnitada tuleva aasta sisserände piirarvuks 1315 inimest ehk 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast, vahendas BNS.

Välismaalaste seaduse kohaselt kehtestab valitsus aastase sisserände piirarvu, mis reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest. Seaduse kohaselt ei tohi sisserände piirarv ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload.

Piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide ega Jaapani kodanikud. Samuti ei kuulu sinna alla välismaalased, kes kolivad abikaasa ja lähedase sugulase juurde, või tulevad Eestisse õppima, õppejõuna tööle või teadustööd tegema. Ka ei kuulu piirarvu alla välismaalased, kellele antakse elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks.

Alates käesolevast aastast ei arvata sisserände piirarvu alla ka suurinvestoreid, iduettevõtjaid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajaid.

Sisserände piirarv ei puuduta rahvusvahelise kaitse taotlejaid ega Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid kaitset vajavaid inimesi.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...