Ühiskonnale ohtlikke pagulasi võib hakata varsti riigist välja saatma

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas eelnõu, mis näeb ette võimaluse tunnistada kehtetuks välismaalase pagulasseisund juhul, kui pagulane kujutab ohtu riigi julgeolekule või Eesti ühiskonnale.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Ühiskonnale ohtlikke pagulasi võib hakata varsti riigist välja saatma

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas eelnõu, mis näeb ette võimaluse tunnistada kehtetuks välismaalase pagulasseisund juhul, kui pagulane kujutab ohtu riigi julgeolekule või Eesti ühiskonnale.

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas teisipäeval õiguskomisjoni algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette Eesti ühiskonnale ohtliku välismaalase pagulasseisundi kehtetuks tunnistamise ning välja- või tagasisaatmise võimaluse, vahendas BNS.

Eelnõu kohaselt saab pagulasseisundi tühistada, kui selle saanud välismaalast on karistatud tahtliku isikuvastase, alaealisevastase, narkootikumidega seotud või üldohtliku kuriteo, väljapressimise või esimese astme kuriteo eest vangistusega.

Põhiseaduskomisjon otsustas saata eelnõu riigikogu täiskogu istungile 19. oktoobril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul on teema kerkinud päevakorda seoses Eestisse paigutatud pagulaste toimepandud õigusrikkumistega. "Probleemid on tõsised, mille lahendamiseks on vaja tegutseda otsustavalt. Samas peame arvestama, et seadusemuudatused ei läheks vastuollu Genfi konventsiooniga, mis näeb ette, et pagulast ei või välja ega tagasi saata riiki, kus tema elu või tervis on ohus, välja arvatud erandlikel juhtudel," sõnas Pomerants.

Kehtiva seaduse kohaselt on võimalik pagulasseisund kehtetuks tunnistada, kui on põhjendatud alus pidada välismaalast ohtlikuks riigi julgeolekule või kui välismaalase suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus esimese astme kuriteos. Seega ei võimalda kehtivad seadused reageerida olukordadele, kus välismaalase poolt toime pandud kuritegu ei kvalifitseeru esimese astme kuriteoks, kuid on oma olemuselt siiski eriti raske.

Laadimine...Laadimine...