Uuring: eestlased peavad pensionifondi valimisel oluliseks selle eetilisust

"Nad ei soovi, et nende raha investeeritakse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi, lokkab korruptsioon ning kus ei hoolita keskkonnast. Tulevikule mõtlev inimene soovib lisaks rahale ka head ja turvalist elukeskkonda," rääkis Luminor Pensions Eesti juhatuse liige Martin Rajasalu.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Uuring: eestlased peavad pensionifondi valimisel oluliseks selle eetilisust

Toimetaja: Sandra Lepik

"Nad ei soovi, et nende raha investeeritakse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi, lokkab korruptsioon ning kus ei hoolita keskkonnast. Tulevikule mõtlev inimene soovib lisaks rahale ka head ja turvalist elukeskkonda," rääkis Luminor Pensions Eesti juhatuse liige Martin Rajasalu.

Eestlaste jaoks on pensionifondi valimisel selle investeeringute eetilisus olulisem kui materiaalsed kriteeriumid, selgus Luminor Eesti pensioniuuringust. Samas ei ole rohkem kui pooled vastajatest veendunud, kui hästi vastavad nende II samba pensioniinvesteeringud vastustes välja toodud eelistustele.  

Rajasalu sõnul näitavad tulemused, et inimesed ei lähtu pensionifondide valimisel ainult tootlusest ja riskist, vaid hindavad ka pensioniinvesteeringute laiemat mõju ühiskonnale. "Mida nooremad on kliendid, seda kõrgemalt hindavad nad eetilisi väärtusi. Nad ei soovi, et nende raha investeeritakse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi, lokkab korruptsioon ning kus ei hoolita keskkonnast. Tulevikule mõtlev inimene soovib lisaks rahale ka head ja turvalist elukeskkonda," kommenteeris Rajasalu. 

Uuringus osalenud inimesed pidasid üheksa erineva kriteeriumi võrdluses kõige sagedamini oluliseks seda, et pensionifond väldib investeeringuid autoritaarse valitsemisviisiga riikidesse, kus rikutakse inimõigusi või mis ohustavad teisi riike (57% vastajatest) ning väldib investeeringuid küsitava eetilisusega ja keskkonnakahjulikesse tööstusharudesse (53%). "Need näitajad on paljudele inimestele fondivalikul isegi olulisemad kui materiaalsed kriteeriumid," täpsustas Rajasalu.

Pensioniinvesteeringute hajutatust ja madalaid riske pidas tähtsaks 52% vastanutest, pensioniraha paigutamist kõrge tulevikupotentsiaaliga valdkondadesse, näiteks tehisintellekti, tähtsustas 39% inimestest ning turvalistesse, madala riskiga (nt riiklikesse) võlakirjadesse investeerimist pidas oluliseks 31% vastajatest. Kõrget tootlust, isegi kui see toob kaasa riske, pidas oluliseks vaid 28% inimestest.  

Samas näitavad tulemused, et paljud eestlased ei ole kursis enda praeguse II samba pensionifondi investeeringutega. Rohkem kui pooled vastanutest ei oska öelda, kas nende II samba pensionifond investeerib kõrge tulevikupotentsiaaliga valdkondadesse (57%) või väldib investeeringuid küsitava eetilisusega ja keskkonnakahjulikesse tööstusharudesse (53%). Pooled vastanutest ei olnud teadlikud, kas nende pensionifondi investeeringuid tehakse autoritaarsetesse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi (50%).

Laadimine...Laadimine...