Suri akadeemik Ilmar Koppel

Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni, sh viis monograafiat, olles üks enim tsiteeritud Eesti teadlasi. Ühtlasi oli ta juhendajaks enam kui 30-le edukalt kaitstud doktori- ja magistritööle.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Suri akadeemik Ilmar Koppel

Toimetaja: Sandra Lepik

Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni, sh viis monograafiat, olles üks enim tsiteeritud Eesti teadlasi. Ühtlasi oli ta juhendajaks enam kui 30-le edukalt kaitstud doktori- ja magistritööle.

Eile suri akadeemik Ilmar Koppel, vahendas BNS Teaduste Akadeemiat. 

Ilmar Koppel sündis 16. jaanuaril 1940. aastal Võrus. 1958. aastal lõpetas ta Puurmanni keskkooli esimese lennu ning astus Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemiaosakonda. Ülikooli lõpetas ta 1963. aastal orgaanilise keemia alal, millele järgnes aspirantuur orgaanilise keemia kateedri juures.

1969. aastal kaitses Ilmar Koppel kandidaaditöö "Solvendiefektide mõju tertsiaarse butüülkloriidi solvolüüsi kineetikale ja mehhanismile". Doktoritöö kaitses ta 1986. aastal Moskvas NSVL TA Semjonovi-nimelises keemilise füüsika instituudis teemal "Struktuuri mõju orgaaniliste ühendite prootonafiinsustele ja ionisatsioonipotentsiaalidele".

Professorikutse omistati Ilmar Koppelile 1990. aastal ning 1993. aastal valiti ta Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.
Ilmar Koppeli tegevus on läbi aegade olnud seotud Tartu Ülikooliga, kus ta aastatel 1967–2005 töötas vanemteaduri, keemilise kineetika ja katalüüsi labori juhataja, analüütilise keemia kateedri juhataja ja keemilise füüsika instituudi juhataja ning analüütilise keemia professorina. Aastatel 2005–2008 oli Ilmar Koppel Tartu ülikooli uurija-professor ja aastatel 2008-2015 Tartu ülikooli keemia instituudi teadusdirektor ning kuni aastani 2018 füüsikalise ja analüütilise keemia juhtivteadur. Alates 2008. aastast oli Ilmar Koppel Tartu ülikooli emeriitprofessor.

Ilmar Koppeli interdistsiplinaarne teadustöö valdkond ulatub superhapete ja -aluste disainist ja uurimisest neutriinofüüsikani, lahustes toimuvatest protsessidest ja nendega kaasnevatest keskkonna- (lahusti) efektidest gaasifaasis kõrgvaakumis kulgevate reaktsioonideni, sügavatest üldistustest ning keemia raudvarasse pürgivatest alusuuringutest kõrgtehnoloogilist rakendust tõotavate töödeni. Ilmar Koppel oli paljude rahvusvaheliste konverentside korralduskomitee liige ja Eesti esindaja mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, mitme rahvusvahelise ja riikliku teadusprojekti vastutav täitja ning koordinaator.

Aastatel 2004-2014 oli ta ta bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja. Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni, sh viis monograafiat, olles üks enim tsiteeritud Eesti teadlasi. Ühtlasi oli ta juhendajaks enam kui 30-le edukalt kaitstud doktori- ja magistritööle. Kahel korral on akadeemik Koppeli teadustööd tunnustatud riigi teaduspreemiaga (1998, 2005). 2006. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga, 2007 nimetati Tallinna tehnikaülikooli audoktoriks ning 2010 pälvis ta Eesti TA W. Ostwaldi medali.

Professor Koppeli ärasaatmine toimub Tartu Ülikooli aulas 18. jaanuaril kell 11.

Laadimine...Laadimine...