Suri ERM-i pikaajaline direktor Aleksei Peterson

Täna suri 85. eluaastal Eesti Rahva Muuseumi (ERM) pikaajaline direktor, ajaloodoktor Aleksei Peterson.

Pilt: Scanpix

Suri ERM-i pikaajaline direktor Aleksei Peterson

Täna suri 85. eluaastal Eesti Rahva Muuseumi (ERM) pikaajaline direktor, ajaloodoktor Aleksei Peterson.

Aleksei Peterson sündis 29. oktoobril 1931. aastal Valgamaal, Sangaste vallas, Mäekülas, talupidajate peres. Alghariduse sai ta Restu põhikoolis, gümnaasiumi lõpetas Valgas. 1951. aastal astus Aleksei Peterson õppima Tartu Ülikooli, mille lõpetas ajaloo teaduskonna etnoloogide esimeses lennus 1956 aastal, vahendas BNS.

Aastatel 1958-1992 juhtis Peterson ERM-i. Tema erialane huvi oli seotud eelkõige Eesti talurahvakultuuri ning udmurdi ja vepsa kultuuripärandi uurimise ja talletamisega. Petersoni algatusel toimusid iga-aastased ekspeditsioonid soome-ugri rahvaste juurde muuseumikogude täiendamiseks museaalidega, mis on andnud olulise aluse ka tänase ERM-i ekspositsioonile "Uurali kaja".

Petersoni eestvedamisel hakati ERM-is tegema etnoloogilisi filme ja välja andma ERM-i aastaraamatut. Ta oli alates 1995 aastast Eesti Muuseumiühingu ajakirja „Muuseum“ asutaja ja esimene peatoimetaja.

Peterson oli Eesti NSV teeneline kultuuritegelane, Udmurdi Vabariigi teeneline kultuuritegelane, Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaat, Suomalais-ugrilaisen Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Seura välisliige. Ta on avaldanud üle saja teadustrükise.

Peterson oli tulihingeline ERM-i Raadil taasrajamise algataja, kes pidas oluliseks ERM-ile spetsiaalselt muuseumi vajadusi arvestava uue hoone rajamist.

Laadimine...Laadimine...