Eesti ei toeta autoriõiguste direktiivi vastuvõtmist

"Vabadus on väga tähtis väärtus ja seetõttu Eesti täna sellele asjale "jah" ei ütle ning jääb õiguslikus tähenduses erapooletuks," kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Pilt: Scanpix

Eesti ei toeta autoriõiguste direktiivi vastuvõtmist

Toimetaja: Moonika Tuul

"Vabadus on väga tähtis väärtus ja seetõttu Eesti täna sellele asjale "jah" ei ütle ning jääb õiguslikus tähenduses erapooletuks," kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eesti ei anna esmaspäevasel Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalanduse ministrite nõukogu istungil autoriõiguste direktiivi vastuvõtmisel poolthäält, vaid jääb erapooletuks, vahendas BNS.

Otsustamisel on vaja saada kvalifitseeritud häälteenamus, mille lugemisel lähevad arvesse vaid poolthääled, teatas justiitsministeerium.

Minister Urmas Reinsalu hinnangul ei ole pärast hindamist internetivabaduse tulevikku silmas pidades autoriõiguste direktiivis saavutatud vajalikku tasakaalu. "Vabadus on väga tähtis väärtus ja seetõttu Eesti täna sellele asjale "jah" ei ütle ning jääb õiguslikus tähenduses erapooletuks," kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Ta lisas, et direktiivi heakskiitmiseks on vaja saavutada kvalifitseeritud häälteenamus.

Eelmisel nädalal esitas Eesti alaline esindaja justiitsministri suunisel Euroopa Liidu alaliste esindajate nõukogus deklaratsiooni, milles rõhutas, et autoriõiguste direktiivis ei ole saavutatud piisavat tasakaalu õiguste omajate, inimeste ja ettevõtete vahel. See võib takistada innovatsiooni ja mõjutada negatiivselt Euroopa digitaalse ühtse turu konkurentsivõimet.

Ühtlasi ei pruugi direktiiv täita õigusselguse nõudeid ja selle rakendamisel võivad tekkida probleemid õiguskindlusega. Lisaks toimusid hiljuti riigikogu valimised ning meie uus valitsus ja riigikogu ei ole saanud esitada lõpliku kompromissteksti kohta oma arvamust. Oma ühisdeklaratsiooni tegid ka Holland, Luksemburg, Poola, Itaalia ja Soome.

Autoriõiguste direktiivi kehtestamise eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu ja kaitsta igaühe loomevabadust internetis ning tagada loomesisu parem kättesaadavus kogu Euroopa Liidus.

Laadimine...Laadimine...