Haldusreform muudab statistikaameti tööd

Statistikaamet moodustab töörühma, et teha kindlaks, kuidas oleks peale haldusreformi kõige otstarbekam piirkondlikku statistikat toota ja Eesti regionaalarengut analüüsida.

Pilt: Scanpix

Haldusreform muudab statistikaameti tööd

Statistikaamet moodustab töörühma, et teha kindlaks, kuidas oleks peale haldusreformi kõige otstarbekam piirkondlikku statistikat toota ja Eesti regionaalarengut analüüsida.

Käesoleval aastal läbiviidava haldusreformi tulemusel muutub oluliselt Eesti kohaliku omavalitsustasandi haldusstruktuur: 213 omavalitsusüksuse asemel saab Eestis olema alla saja omavalitsusüksuse, vahendas BNS.

Eesti riikliku piirkondliku statistika peamiseks objektiks on siiani omavalitsusüksus, mille kohta riikliku statistika tootmine võimaldas analüüsida Eesti regionaalarengut, kirjutas statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

„Kas haldusreformijärgselt piisab Eesti regionaalarengu planeerimiseks ainult haldusüksuse tasandil tehtavast riiklikust statistikast ning milliseid näitajaid on vaja Eesti siseriikliku arengu seireks toota, neile küsimustele peavad vastuse andma eelkõige riikliku statistika tarbijad,“ kirjutas Mägi.

Statistikaamet palub oma esindaja töörühma määrata maaeluministeeriumil, sotsiaalministeeriumil, haridus- ja teadusministeeriumil ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil.

Töörühmas osalema palutakse Eesti omavalitsusliitude esindaja, ettevõtjate ja töövõtjate esindaja. Töörühma töösse on kaasatud statistikaameti spetsialistid ning töörühma peamine ülesanne on määrata statistilised näitajad, milleta pole võimalik Eesti piirkondliku arengu seire.

Laadimine...Laadimine...