Mölder: Eesti jälgib hoolega Soome eksperimendi tulemusi

"Kodanikupalga rahvaalgatuse idee autorite soov on vähendada sotsiaalvaldkonnas bürokraatiat ja aidata inimesi stabiilsema elujärjepeale," ütles Riigikogu sotsiaalkomisjon esimees Tõnis Mölder. "Olukorras, kus Eestis on niigi töökäte puudus ja suur hulk noori, kes ei õpi ega tööta, tuleks neile pigem luua motiveeriv süsteem tööturule jõudmiseks kui igakuiselt palga maksmine."

Pilt: Erik Peinar

Mölder: Eesti jälgib hoolega Soome eksperimendi tulemusi (2)

Toimetaja: Toomas Raag

"Kodanikupalga rahvaalgatuse idee autorite soov on vähendada sotsiaalvaldkonnas bürokraatiat ja aidata inimesi stabiilsema elujärjepeale," ütles Riigikogu sotsiaalkomisjon esimees Tõnis Mölder. "Olukorras, kus Eestis on niigi töökäte puudus ja suur hulk noori, kes ei õpi ega tööta, tuleks neile pigem luua motiveeriv süsteem tööturule jõudmiseks kui igakuiselt palga maksmine."

Mölderi sõnul tuleks kodanikupalga rakendamise võimalikkuse üle Eestis vaadata laiemat pilti.

"Mis on kogu idee eesmärk ning millist kasu see Eest riigi toimimisele kaasa võiks anda," ütles Mölder. "Kodanikupalga rahvaalgatuse idee autorite soov on vähendada sotsiaalvaldkonnas bürokraatiat ja aidata inimesi stabiilsema elujärjepeale. Kodanikupalk peaks idee järgi välja vahetama enamuse tänapäeva sotsiaaltoetustest. Eesmärk on tagada kõigile kindel sissetulek, millega kaetaks ära esmased eluks vajalikud kulutused."

Lähiriikidest on sellise eksperimendiga liitunud Soome, kes maksis aastatel 2017-2018 välja valitus sihtrühmale igakuiselt 560 eurot.

"Lõpliku järeldusi ja koondanalüüsi eksperimendist veel ei ole," rääkis Mölder. "Küll aga näitavad esmased tulemused seda, et bürokraatia vähenes mõningal määral aga kuna eksperiment viidi läbi vaid töötute inimestega, siis nende motivatsioon tööellu naaseda peale sellise summa igakuist tingimusteta saamist vähenes."

Mölderi sõnul on teine oluline aspekt arutelu juures Eesti riigi rahaline võimekus maksta inimestele igakuiselt palka.

"Riigieelarvelises mõttes on oluline, et inimesed osaleksid regulaarselt tööjõuturul ning läbi nende maksude laekuks ka riigi ülalpidamiseks vahendeid," selgitas ta. "Sellise igakuise sissetuleku garanteerimine kõigile inimestele vähendab soovi olla töötaja ja aidata riigil igapäevaselt toimida. Olukorras, kus Eestis on niigi töökäte puudus ja suur hulk noori, kes ei õpi ega tööta, tuleks neile pigem luua motiveeriv süsteem tööturule jõudmiseks kui igakuiselt palga maksmine."

Mölder ütles, et Eesti kindlasti jälgib hoolega Soome eksperimendi tulemusi ja on valmis tulevikus selle teema üle debateerima.

"Hetkel ei tundu sellise süsteemi rakendamine Eestis mõistlik kuna puudub rahaline analüüs ning lootus efektiivsemale sotsiaalsüsteemile," ütles Mölder. "Küll aga peaks olema eesmärk tänaste sotsiaalraamide piires bürokraatia vähendamine."

Komisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et kodanikupalga võimaluste üle võib kahtlemata aru pidada, kui selle üheks eesmärgiks on pakkuda inimestele rohkem majanduslikku kindlustunnet. „Praegune sotsiaalsüsteem ei taga küll täielikku turvatunnet, kuid tänane arutelu kodanikupalga üle ei jätnud tunnet, et kodanikupalk seda teeks,“ lisas ta.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...