Õiguskantsler: vald ei saa rahvahääletust kehtestada

Õiguskantsler Ülle Madise vastas Saaremaa valla päringule rahvahääletuse kehtestamise kohta kohaliku omavalitsuse õigusaktiga, et see ei ole kooskõlas põhiseadusega.

Pilt: Scanpix

Õiguskantsler: vald ei saa rahvahääletust kehtestada

Õiguskantsler Ülle Madise vastas Saaremaa valla päringule rahvahääletuse kehtestamise kohta kohaliku omavalitsuse õigusaktiga, et see ei ole kooskõlas põhiseadusega.

"Põhiseadus ei välista seadusega sellise rahvahääletuse ettenägemist, ent praegu seda ette nähtud ei ole ja linn või vald seda seaduslikkuse põhimõttest tulenevalt ise kehtestada ei tohi," kinnitas Madise. Õiguskantsler tuletas meelde, et rahvahääletus ja rahvaküsitlus on erineva õigusliku sisuga mõisted, vahendas BNS Meie Maad.

Rahvaküsitluse tulemus ei ole kohaliku omavalitsuse organitele ega riigiorganitele õiguslikult siduv, vaid sellega üksnes selgitatakse välja rahvaküsitlusest osavõtu õigust omavate isikute arvamus. Põhiseadus kohalikku rahvahääletust ette ei näe.

Aastatel 1993–1999 oli kohalik rahvahääletus kohaliku omavalitsuse teostumise üks vorme. Täpsemalt seadus seda ei reguleerinud. "Põhiseadus ei keela seadusandjal kohaliku omavalitsuse esindusdemokraatliku mudeli täiendamist vahetu demokraatia instituutidega, sealhulgas kohaliku rahvahääletusega. Samas ei tähenda see, et kohalik omavalitsus võib seadusandja asemel oma õigusaktiga kohaliku rahvahääletuse võimaluse kehtestada," selgitas Madise.

Põhiseaduse järgi tuleb kohaliku omavalitsuse korraldus sätestada seadusega. Kohaliku rahvahääletuse teel kohaliku omavalitsuse teostamine kuulub selle toimimise aluspõhimõtete hulka. "Vald ega linn ei saa riigist sõltumatult luua kohaliku rahvahääletuse korraldamiseks vajalikke õiguslikke raame. Kui iga vald või linn saaks ise määrata oma korralduse põ- hialused, ei oleks see kooskõ- las unitaarriigi põhimõttega," leidis õiguskantsler.

Kohaliku omavalitsuse üksused eksisteerivad küll avaliku võimu detsentraliseerimise ning riigivõimu piiramise ja tasakaalustamise huvides, kuid need ei saa põhiseaduse kohaselt olla justkui riigid riigis, kes võivad ise kehtestada oma toimimise aluspõhimõtted.

Rahvahääletuse menetluse eelnõu esitas Saaremaa vallavolikogule volikogu liige Mart Saarso. Eelnõude kohaselt tekiks Saaremaa vallas võimalus korraldada rahvahää- letusi, mis oleksid kohalikele võimuorganitele siduvad. Vallavalitsuse hinnangul puudub praeguses õigusruumis rahvahääletuse kehtestamise võimalus. Volikogus leiti, et nii põhimõttelise küsimuse lahendamisel on vajalik õiguskantsleri arvamus.

Laadimine...Laadimine...