Riigikogu võttis menetlusse trahvimäärad sissetulekuga siduva eelnõu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse eelnõu, mis seob raskemate liikluskuritegude eest määratava trahv rikkuja sissetulekuga.

Pilt: Scanpix

Riigikogu võttis menetlusse trahvimäärad sissetulekuga siduva eelnõu (2)

Riigikogu juhatus võttis menetlusse eelnõu, mis seob raskemate liikluskuritegude eest määratava trahv rikkuja sissetulekuga.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse valitsuse eelnõu, mis muudab väärtegude eest määratavaid karistusi ning loob võimaluse Euroopa Liidu õiguses sätestatud haldustrahvide kohaldamiseks, edastas riigikogu pressiesindaja.

Eelnõu suurim muudatus seob raskemate liikluskuritegude eest määravad trahvi süüdlase sissetulekuga. Seni kehtib fikseeritud suurusel põhinev trahvisüsteem, mis tähendab, et sarnastel asjaoludel teo toime pannud inimesi karistatakse samasuguses suuruses rahatrahviga. Kiirmenetluses kohaldatavat rahatrahvi on plaanis vähendada kolmandiku võrra.

Ka võimaldab eelnõu karistada liiklusrikkujaid tingimisi juhtimisõiguse äravõtmisega. Kehtivas õiguses on liiklusväärteo toimepanijat võimalik karistada juhtimisõiguse äravõtmisega, kuid sellist karistust ei saa kohaldada tingimuslikult. Tingimisi karistuse puhul määratakse inimesele ka üheaastane katseaeg, mille jooksul on inimesel võimalus oma käitumist parandada ja asuda seadusekuulekale teele.

Eelnõu pikendab rahatrahvi tasumise tähtaega ja soodustab selle tasumist ositi. Trahvi tasumise tähtaega pikendatakse praeguselt 15 päevalt 45 päevani - 15 päeva edasikaebamise tähtaeg ning seejärel 30 päeva veel pärast otsuse jõustumist.

Riigikogu juhatus määras juhtivkomisjoniks õiguskomisjoni.

Ka võttis riigikogu juhatus menetlusse Reformierakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis näeb ette alandada lahja alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruarikuu tasemele. Need on aktsiisimäärad, mis võeti vastu 2015. aastal. Seletuskirjas märgitakse, et 2016. aastal kehtestatud ning 2018. aastal veidi muudetud täiendavad lahja alkoholiaktsiisi tõusud on järsult suurendanud piirikaubandust ja asendustarbimist ning kahjustanud Eesti tootjaid, kaubandust ja maksulaekumist.

Eelnõu juhtivkomisjoniks määras riigikogu juhatus rahanduskomisjoni.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...