Õiguskantsler: spordiklubide üleminekutasu rakendamisel tuleb lähtuda lapse huvidest

Õiguskantsleri hinnangul tuleb spordiklubide üleminekutasu rakendamisel lähtuda lapse parimatest huvidest, selleks tuleks muu hulgas alaliitudel välja töötada lapse huvide kaitse parimad tavad.

Pilt: Scanpix

Õiguskantsler: spordiklubide üleminekutasu rakendamisel tuleb lähtuda lapse huvidest

Õiguskantsleri hinnangul tuleb spordiklubide üleminekutasu rakendamisel lähtuda lapse parimatest huvidest, selleks tuleks muu hulgas alaliitudel välja töötada lapse huvide kaitse parimad tavad.

Õiguskantsler Ülle Madise algatas lapsevanemate pöördumistest lähtudes arutelu, kas lapse spordiklubi vahetamisel on õigustatud küsida üleminekutasu, edastas õiguskantsleri büroo. Arutelus osalesid mitmed spordialaliidud, samuti kultuuri- ning haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Noorsootöö Keskuse ning Tallinna spordi- ja noorsooameti esindajad.

Arutelude kokkuvõttena soovitas õiguskantsler lapsed spordiklubide vahetamisel üleminekutasude rakendamisel pidada kõige tähtsamaks lapse huve ning mitte kasutada lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel lapse õiguseid lepingu tagatisena või mõjutusvahendina.

Ka peab õiguskantsler vajalikuks tagada lapsele ja noorele võimalus treenida ja võistelda ka üleminekuvaidluse ajal ning selgitada lapsevanematele lepingu sõlmimisel lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, sealhulgas ka üleminekutasu põhimõtteid.

Õiguskantsler soovitas spordialaliitudel välja töötada lapse huvide kaitse parimad tavad ning neid vajadusel kaasajastada.

"Ka lapsevanemad peavad lapse spordiharrastust ja treeninguid käsitlevates otsustes seadma esikohale lapse huvid ning hülgama oma isiklikud ambitsioonid. Lapse täisväärtusliku arengu, sealhulgas nüüdisaja vajadustele vastava haridustaseme huvist tuleb lapsevanemal lähtuda ka lapse ja noore nimel lepingu, sealhulgas profilepingu sõlmimisel. Lapsevanem peab lapsele ja noorele arusaadaval viisil selgitama lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi," soovitab õiguskantsler.

Kohumisel kaaluti ka võimalust kehtestada üldise hea tava raames vanuse alampiir, millest nooremate laste puhul üleminekutasu põhimõtet ei rakendata. Samas pole alaliitude hinnangul spordialade eripärades tõttu vanuse ühtse alampiiri kehtestamine võimalik.

Samuti kutsub õiguskantsler alaliite üles hindama kriitiliselt kehtestatud vanuse alampiire, et tagada üleminekutasusüsteemi proportsionaalsus koosmõjus lapse treenimisse panustatud ajaga. Õiguskantsleri hinnangul peab lapsele jääma õigus vahetada spordiala, -klubi ja treenerit liigsete formaalsete ning mitteformaalsete barjäärideta.

Laadimine...Laadimine...