Tippsportlasel on suurem kohustus olla teistele heaks eeskujuks

Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et tippatleedid, kes satuvad üha enam väljaspool spordimaailma meedia huviorbiiti, peaksid ka treening- ning võistlusperioodi välisel ajal käituma moraalsemalt kui nö tavainimesed, sest nad peavad olema noortele eeskujuks.

Pilt: Scanpix/ Kettaheitja Gerd Kanter

Tippsportlasel on suurem kohustus olla teistele heaks eeskujuks

Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst selgus, et tippatleedid, kes satuvad üha enam väljaspool spordimaailma meedia huviorbiiti, peaksid ka treening- ning võistlusperioodi välisel ajal käituma moraalsemalt kui nö tavainimesed, sest nad peavad olema noortele eeskujuks.

Värske magistrant Mariann Järvela väidab oma magistritöös, et tippsportlastel on võrreldes nö tavainimestega igapäevaseks moraalseks käitumiseks kaks lisapõhjust – sotsiaalne vastutus ja personaalne integriteet. 

Järvela leiab, et tulenevalt sotsiaalsest vastutusest on tippsportlastel moraalne kohustus olla eelkõige lastele ja noortele heaks eeskujuks. "Kaasaegne tippsport on globaalne nähtus ja tippatleedid on meie ühiskonnas silmapaistval ja prominentsel positsioonil, mis tähendab, et inimesed võtavad nende käitumismudelid ja nende poolt propageeritud väärtuseid ka ise omaks. Kui tippsportlane käitub ebamoraalselt, on ka see eeskuju, mida jäljendatakse. Seega lasub sportlasel moraalne kohustus hoida ära teiste inimeste ebamoraalseid tegusid, mis on tingitud nende enda halvast eeskujust," argumenteeris Järvela.

Järvela analüüsis ja arendas oma töös tunnustatud spordifilosoofi Robert L. Simoni argumenti, mille järgi eeldab sport oma parimal kujul ka teatud väärtuste omaksvõtmist. Töö autor väitis, et kuna väärtuste järjepidevus ja terviklikkus on meie identiteedi alalhoidmiseks ülimalt olulised, siis peaksid tippsportlased jääma lojaalseks spordile iseloomulikele väärtustele ka väljaspool spordimaailma.

Loe pikemalt ERR Novaatorist.

Laadimine...Laadimine...