Avatud on konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks Brüsselisse

Lõppeval nädala avati konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks Eesti teadus- ja arendustegevuse büroosse Brüsselis 2020. aasta esimeseks poolaastaks.

Pilt: Scanpix

Avatud on konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks Brüsselisse

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Lõppeval nädala avati konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks Eesti teadus- ja arendustegevuse büroosse Brüsselis 2020. aasta esimeseks poolaastaks.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, ministeeriumite ja nende allasutuste ning teadusmahukate ettevõtete töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine, administreerimine ning rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Põhjendatud juhtudel on võimalik esitada taotlus õppevisiitideks teisel poolaastal - näiteks seonduvalt Brüsselis teisel poolaastal toimuva konkreetse üritusega.

Lühiajalise õppevisiidi käigus on võimalik osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis; kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega; korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis; osaleda büroo ja Brüsselis asuvate teiste riikide Eesti teadus- ja arendustegevuse büroode võrgustiku töös; võimalusel osaleda Euroopa Liidu institutsioonide töörühmades; omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Õppevisiidi kestuseks on kuni neli nädalat. Käesoleva 2019. aasta konkursi raames oodatakse taotlusi stažeerimiseks ennekõike perioodil 6. jaanuar kuni 31. juuli 2020. aastal.

Avaldus tuleb esitada hiljemalt 10. november lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile maria.alajoe@etag.ee või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Konkurss õppevisiitideks Brüsselisse“ Sihtasutus Eesti Teadusagentuur aadressile.

Laadimine...Laadimine...