Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte sai EL-ist 2,8 miljonit toetust

Meditsioonitehnoloogia ettevõtet Optofluid Technologies toetab Euroopa Komisjon 2,8 miljoni euroga, et arendada sensorit, mis hindab uudsel viisil neeruasendusravi kvaliteeti ning pakub seeläbi võimaluse pikendada patsientide eluiga ning parandada elukvaliteeti.

Pilt: Scanpix
Eesti Teadus

Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte sai EL-ist 2,8 miljonit toetust

Meditsioonitehnoloogia ettevõtet Optofluid Technologies toetab Euroopa Komisjon 2,8 miljoni euroga, et arendada sensorit, mis hindab uudsel viisil neeruasendusravi kvaliteeti ning pakub seeläbi võimaluse pikendada patsientide eluiga ning parandada elukvaliteeti.

Maailmas uudne lähenemine neeruasendusravile kasvas välja TTÜ biomeditsiinitehnika instituudi teadustööst biovedelike optikas. Euroopa Komisjonilt toetuse saanud Optofluid jätkab arendustööd tihedas koostöös TTÜ biomeditsiinitehnika keskusega, kus on unikaalne kompetents ja labor. Samuti tehakse koostööd erinevate dialüüsikliinikutega Euroopas ning maailma ureemiliste toksiinide ala tippteadlasi ühendava töögrupiga EUTox, teatas Tehnikaülikool.

Ureemilised toksiinid on inimese ainevahetuse lõppproduktid, mis kuhjuvad neerude alatalituse tõttu organismi ja kahjustavad keha. Kui ei osutata õigeaegset ravi, on ureemiliste toksiinide liigkuhjumine üks neeruhaigete surma põhjusi.

Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi professor ja Optofluidi tehnoloogiajuht Ivo Fridolin kinnitas, et ettevõtte ja Tehnikaülikooli teadlaste koostöös on sündinud uudne kroonilise neerupuudulikkuse ravi reaalajas jälgimise meetod, mis pakub otsustustuge ja teadlikkuse tõusu nii arstidele kui haigetele üha keerukamaks muutuvas tehnoloogilises neeruasendusravis.

"Uudne tehnoloogia võimaldab asendada keerukad, kallid ning töömahukad ureemiliste toksiinide analüüsid kuluefektiivse ja automaatse nutika meditsiinitehnoloogilise seadmega. Sensor põhineb optilisel meetodil ning võimaldab reaalajas hinnata neeruasendusravi kvaliteediparameetreid, et arstidel oleks käepärast vahetu informatsioon ning lihtsam planeerida ravi," ütles ta.

Samuti loodavad neeruarstid patsientidele suunatud lihtsa kasutajaliidese abil Fridolini sõnul parandada neeruhaigete teadlikkust ja ravisoostumust. "Uus tehnoloogia, pakkudes uudset molekulaarset aspekti ja patsientide endapoolse osaluse tõusu, toetab seeläbi kaasaegse personaal- ja täppismeditsiini põhimõtteid," sõnas Fridolin.

Neeruasendusravi on üks kalleimaid krooniliste haiguste raviviise maailmas ning selle meditsiinivaldkonna turumaht on 70 miljardit eurot.

Optofluid sai Euroopa Komisjonilt rahastuse konkursil, kus osales 238 ettevõtet. Euroopa Komisjon toetas ettevõtet Horizon 2020 väike- ja keskmise suurusega ettevõtete instrumendist.

Laadimine...Laadimine...