Eesti Noorsootöö Keskus soovib tervishoiusektori ameteid tutvustada virtuaalreaalsuse abil

Tervishoiusektori ameteid hakatakse selle aasta lõpust tutvustama 360 kraadi videotega, et pakkuda noortele võimalust olla töövarjuks virtuaalselt.

Pilt: Scanpix

Eesti Noorsootöö Keskus soovib tervishoiusektori ameteid tutvustada virtuaalreaalsuse abil

Tervishoiusektori ameteid hakatakse selle aasta lõpust tutvustama 360 kraadi videotega, et pakkuda noortele võimalust olla töövarjuks virtuaalselt.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) otsib riigihanke abil teenusepakkujat, kes töötaks välja õe ja bioanalüütiku ametit tutvustavad 360 kraadi videod ning mobiilse töötoa lahenduse. 360 kraadi videote kogemiseks kasutatakse virutaalreaalsusprille.

Pärast audiovisuaalset tutvustust lahendavad noored töötoas erinevaid ülesandeid ja neile selgitatakse konkreetseid tööülesandeid ja töövõtteid ning valdkonnas kasutatavaid kaasaegseid tehnoloogiaid. Samuti erinevaid töökeskkondi, töötamise võimalusi ja tervishoiusektorit laiemalt.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul annab mobiilne töötuba võimaluse jõuda vahetult väga paljude noorteni üle Eesti ja anda neile ühiskonna jaoks vajalikust sektorist sisukas ja kaasahaarav ülevaade.

"Vajadus tervishoiuvaldkonda ja selle ameteid lähemalt tutvustada, teha seda kaasaegseid ja kaasahaaravaid lahendusi kasutades ning seeläbi aidata rahuldada tööturu suurt nõudlust töökäte järele, koorus välja mullu tööandjate, noorte, kõrgkoolide esindajate ja teiste oluliste osapooltega peetud aruteludest ning prognoosisüsteemi OSKA tulemustest," ütles Schlümmer. "Juba praegu on meil toimivad metalli- ja puiduvaldkonna mobiilsed töötoad, mille vastu on väga suur huvi ning mis on viinud nende valdkondade tutvustamise ja mõistmise uuele tasemele."

OSKA tervishoiu tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu järgi võimaldavad pidevad edasiminekud ravis ja diagnostikas pikendada inimeste eluiga ja parandada heaolu, mis omakorda kasvatab vajadust raviteenuste järele. Arstide kõrvale on juurde vaja õdesid, füsioterapeute, psühholooge ja teisi tippspetsialiste, kes aitavad haigusi ennetada.

Uuringu järgi on järgmise kümne aasta tööjõuvajaduse katmiseks tänase koolituspakkumisega võrreldes juurde vaja õe ja proviisori eriala lõpetajaid. Et tagada rahvastiku tervise arengukavas püstitatud eesmärk üheksa õde tuhande elaniku kohta, on aastaks 2025 juurde vaja üle 300 õe.

Mobiilsed töötoad annavad noortele võimaluse tutvuda erinevate ametite ja tööelu praktiliste külgedega ning aitavad neid tööeluks paremini ette valmistada.

"Meie eesmärk on suurendada noorte kaasatust ja varajast kontakti töömaailmaga ning toetada nende konkurentsivõimet,” märkis Schlümmer. “Uus lähenemine on oma terviklikkuse ning erinevate osapoolte panustamise tõttu noorte ning tööturu vajadusi senisest oluliselt paremini arvestav. Noorsootöö üks ülesandeid on ka teised valdkonnad koostööle innustada ja usun, et selliseid lahendusi näeme tulevikus ka paljudes teistes valdkondades."

2. juunil lõppeva riigihanke tulemusel sõlmib Eesti Noorsootöö Keskus hankelepingu edukaks osutunud pakkuja või ühispakkujatega. Teenust hakatakse noortele (peamiselt 15-19-aastastele) osutama 2017. aasta lõpus ning 2018 aastal. Üks esimesi võimalusi tervishoiu valdkonna mobiilse töötoaga tutvuda, on noorte infomess “Teeviit 2017” 7.-8. detsembril, kuid tõenäoliselt hakkab meditsiinivaldkonna mobiilne töötuba ringi vurama juba varem.

Riigihankega tellitavat teenust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Laadimine...Laadimine...