Eesti ootab EL-teadusrahastuselt väikeriikide eripäraga arvestamist

Eesti toetab EL-i teaduse ja innovatsiooni uuele raamprogrammile Euroopa Horisont suundumusi ning ootab programmilt väikeriikide eripäraga arvestamist. "Rahastusskeemid ei tohi seada väikeriikidele ebasobivaid osalemistingimusi, nagu kõrged liikmemaksud või suurtööstuse olemasolu," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Pilt: Scanpix/foto on illustreeriv

Eesti ootab EL-teadusrahastuselt väikeriikide eripäraga arvestamist

Toimetas: Triin Oja

Eesti toetab EL-i teaduse ja innovatsiooni uuele raamprogrammile Euroopa Horisont suundumusi ning ootab programmilt väikeriikide eripäraga arvestamist. "Rahastusskeemid ei tohi seada väikeriikidele ebasobivaid osalemistingimusi, nagu kõrged liikmemaksud või suurtööstuse olemasolu," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Täna Austrias Viinis aset leidva Euroopa Liidu teadusministrite mitteametliku kohtumise arutelu keskendub teaduse ja innovatsiooni uuele raamprogrammile Euroopa Horisont, edastas haridus- ja teadusministeerium. Võrreldes praeguse programmiga pannakse seal rohkem rõhku innovatsioonile, teaduse ühiskondliku mõju suurendamisele ning rahastamismaastiku ja partnerluste lihtsustamisele, vahendas BNS.

Ministeeriumi kantsler Tea Varrak sõnas, et Eesti toetab Euroopa Horisondi üldiseid suundumusi, nagu teaduse mõju suurendamine ja partnerluste lihtsustamine.

"Eesti huvi on kahtlemata see, et uue programmi kujundamisel arvestataks rohkem väikeriikide eripära ja vajadustega," lisas Varrak. "Rahastusskeemid ei tohi seada väikeriikidele ebasobivaid osalemistingimusi, nagu kõrged liikmemaksud või suurtööstuse olemasolu. Raamprogrammis tehakse üha mastaapsemaid projekte, kuid rohkem peaks olema väikese ja keskmise suurusega projekte, mille juhtimisvõimekus on olemas ka väiksematel ülikoolidel, teadusasutustel ja ettevõtetel."

Ühtlasi peaks raamprogramm toetama paljude tugevate tippkeskuste loomist ja arenemist üle kogu Euroopa. Eesti on seisukohal, et osaluse laiendamise meetmed peaksid jätkuma, et tihedamalt kaasata võrgustikesse eelkõige EL-13 ehk Euroopa Liidu uuemaid liikmesriike.

Juuni alguses avalikustas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu 9. teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont eelnõu, mille järgi suunatakse aastatel 2021-2027 teadusesse ja innovatsiooni 94,1 miljardit eurot. Praegune programm Horisont2020 on loodud aastateks 2014-2020 ning selle eelarve on 77 miljardit eurot.

Laadimine...Laadimine...