EL-i rahastatud projektides osalevate teadlaste palgad tõusevad

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud, kuidas oleks võimalik tõsta nende vaesemate liikmesriikide teadlaste palka, kes osalevad Euroopa Liidu teaduse raamprogrammist Horisont 2020 toetust saanud projektides.

Pilt: Scanpix

EL-i rahastatud projektides osalevate teadlaste palgad tõusevad

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud, kuidas oleks võimalik tõsta nende vaesemate liikmesriikide teadlaste palka, kes osalevad Euroopa Liidu teaduse raamprogrammist Horisont 2020 toetust saanud projektides.

"Oleme leidnud teemale lahenduse, edendades nii kõigi Euroopa Liidu teadlaste osalemist Horisont 2020 projektides," ütles Euroopa Komisjoni teadusvolinik Carlos Moedas pressiteate vahendusel. "Sellega väheneb teadlaste palkade erinevus Euroopa Liidu rahastatavates projektides ning sellega aitab riikidel kaasata oma parimaid talente," lisas Moedas.

"Muudatuste eesmärk on rohkem arvestada liikmesriikide praktikatega. Senised Horisont 2020 reeglid on seadnud osade riikide teadlased kehvemasse olukorda, sest Horisont 2020 tingimused ei võimaldanud neile maksta palku, mida nad oleksid saanud töötades riiklikult rahastatud projektide heaks," selgitas haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Taivo Raud kolmapäeval BNS-ile.

"Samuti ei ole olnud praktikas võimalik maksta neile 8000 eurost boonustasu, mis Horisont 2020 läbirääkimistel kokku lepiti ja mida Horisont 2020 peaks võimaldama. Mitmed riigid ja teadusasutused on toonud probleemina välja, et ka Horisont 2020 audiitorid tõlgendavad reegleid erinevalt," lisas Raud.

"Eesti toetab Euroopa Komisjoni algatust leida lahendusi, ehkki detailid on praegu alles lahtised. Teema on Eesti jaoks kahtlemata tähtis, sest oleme huvitatud, et raamprogrammi rahastamisreeglid ei seaks kedagi põhjendamatult kehvemasse olukorda. Eesti on omalt poolt tellimas analüüsi, et leida Eestile sobivaim lahendus," lisas ministeeriumi teadusosakonna juhataja.

Horisont 2020 senine praktika pani madalamate põhipalkadega liikmesriikide teadlased ebasoodsamasse olukorda, kuna ei arvestanud EL-i rahastatud projektide palgakuludesse lisatasusid, mida riigid oma teadlastele maksid. Sellega teenisid vaesemate riikide teadlased Horisont 2020 rahastatud projektides väiksemat palka.

Moedas lubas probleemile lahenduse leida 2016. aasta nobembris peetud kõnes. Komisjoni ettepanekud hakkaksid jõustumise korral kehtima tagasiulatuvalt kõigil käimasolevatele Horisont 2020 projektidele.

Laadimine...Laadimine...