FOTOD! TTÜ kutsub gümnasiste koostööd tegema

Seoses sügisel 11. klassi õpilasi ees ootava uurimistööga pakub TTÜ geoloogia instituut kümnendikele võimalust valida endale juba täna põnev loodusteaduste ja tehnoloogiga seotud teema.

Pilt: TTÜ geoloogia instituut

FOTOD! TTÜ kutsub gümnasiste koostööd tegema

Seoses sügisel 11. klassi õpilasi ees ootava uurimistööga pakub TTÜ geoloogia instituut kümnendikele võimalust valida endale juba täna põnev loodusteaduste ja tehnoloogiga seotud teema.

TTÜ geoloogia instituudi teaduri Rutt Hintsi sõnul on ülikool pakkunud tänavu välja põnevaid uurimisteemasid eeskätt selleks, et noortes juba varakult tekitada huvi maapõue uurimise vastu. "Teeme tänavu sellise üleskutse esimest korda, sest näeme, kuidas õpilaste ja meie õppejõudude vahelisest koostööst tõeliselt põnevad projektid sünnivad," rääkis Hints ja ta tõi näiteks Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilase Aileeni põhjasetete uuringud Maardu karjääris ning Saksa Gümnaasiumi õpilase Taavi uurimisprojekti, mille käigus ta koostöös ülikooli professor Siim Veskiga Rapla rabast meteoriidikraatrit otsis.

39images

Hints tõdes, et paljud noored ei kujuta täna veel ettegi, kuidas tehnoloogia areng ja geoloogidele ning mäeinseneridele kättesaadavad tehnilised töövahendid loovad üha paremaid võimalusi maavarade uurimiseks. "Nii droonid, 3D-virtuaalmaailm kui ka põnev välitööde praktika on täna igapäevane osa meie õppetööst ja uuringutest, millest saadud kogemused hiljem kodumaiseid ja rahvusvahelisi maavarasid ning ehitusgeoloogilisi arendusprojekte uurida ning läbi viia aitavad," rääkis Hints.

Selleks, et noortele juba varakult maapõue uuringute osas elamusi jagada, pakub TTÜ geoloogia instituut sel kevadel kümnendikele ettevalmistamiseks ja sügisel 11. klassis uurimiseks järgmisi teemasid:

- Kas aastakihilised järvesetted kajastavad kliima muutlikkust? - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Tiiu Alliksaar
- Soome lahe põhjasetete keemilise koostise muutlikkus - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Tiiu Alliksaar
- Turba kasutamine kosmeetikas - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi dotsent Mall Orru
- Kui palju maksab loodus meie ümber? - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Mariliis Eensalu
- Suurimad takistused modernses heitveepuhastuses - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Mariliis Eensalu
- "The Mummy Returns" ehk soomuumiad ja nende lood - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi juhtiv insener Merlin Liiv
- Eesti inimene ja mets: 10 000 aastat kooselu - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Anneli Poska
- Toimunud maavärinate põhjal kaartide ja sügavusprofiilide uurimine - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemlektor Heidi Elisabet Soosalu
- Kodukandi looduskivide kasutus ehitistes - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi spetsialist Tõnis Kattel
- Lõhketööde arengutrendid mäetööstuses - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi lektor Tõnu Tomberg
- Maavarade kasutamine igapäevaelus - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Veiko Karu
- Maavarade riigimajandus - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi vanemteadur Veiko Karu
- Maavarade transportimise viisid - juhendaja: TTÜ geoloogia instituudi osakonnajuhataja ja lektor Erik Väli

“Iga kümnendik, kes mõne siinse teema vastu huvi tunneb ja soovib seda koos meie õppejõududega lähemalt uurida, võib meile endast julgelt märku anda. Samuti kutsume noori julgelt teada andma soovist uurida koos TTÜ geoloogia instituudiga sellist teemasid, mida eespool välja toodud ei ole,” julgustas Hints õpilasi.

Instituudiga saab ühendust aadressil geo@ttu.ee või Facebooki-lehe kaudu.

TTÜ geoloogia instituut kuulub tehnikaülikooli loodusteaduskonda ning ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Laadimine...Laadimine...