Komisjon: Eesti peab investeerima rohkem teadusesse ja innovatsiooni

Euroopa Komisjoni poolaasta raporti kohaselt asetab majanduse senine kiire kasv Eesti heasse seisu pikaajaliste probleemidega tegelemiseks, ent vananev ühiskond ja vähene teadus- ja arendusinvesteeringute maht seab Eestile suuri raskusi.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt
Eesti Teadus

Komisjon: Eesti peab investeerima rohkem teadusesse ja innovatsiooni

Toimetaja: Moonika Tuul

Euroopa Komisjoni poolaasta raporti kohaselt asetab majanduse senine kiire kasv Eesti heasse seisu pikaajaliste probleemidega tegelemiseks, ent vananev ühiskond ja vähene teadus- ja arendusinvesteeringute maht seab Eestile suuri raskusi.

Eesti tootlikkuse kasvu on mõjutanud demograafilised trendid ja Eesti mõõdukas innovatsioon. Sobivate tööoskuste puudumine on tõusuteel ja tulenevalt haridussüsteemi piiratusest on löögi all tööturu võimekus vastata uutele arengutele, seisab Komisjoni raportis.

Vananev elanikkond paneb surve alla nii sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse kui riiklikud ressursid. Ebapiisavad teadus- ja arendusinvesteeringud takistavad Eesti ettevõtetel saamast konkurentsivõimelisemaks ja tootlikumaks, lisab Komisjon.

Eesti majanduskasv jäi Komisjoni hinnangul eelmisel aastal 3,5 protsendi juurde ning aeglustub lähiaastatel veelgi. Kasvu taga on olnud peamiselt sisenõudluse kasv, mida on toetanud kõrge tööhõive määr ja kiiresti kasvavad töötasud.

Lisaks on majanduskasvu toetanud ka hea väliskeskkonna olukord, mis on võimaldanud ekspordil kasvada. Lähiaastatel aga aeglustuv sisetarbimise kasv tööhõive kasvu lõppemise ja palgakasvu aeglustumise tulemusena. Samuti nõrgeneb Komisjoni hinnangul välisnõudlus.

Komisjon hoiatab, et hoolimata kiirest majanduskasvust ja tööhõive suurenemisest, peaks töö tootlikkus kasvama veel kiiremini, et tagada Eesti konkurentsivõime. "Eesti majanduskasvule võib saada ohtlikuks konkurentsivõime langemine, kui tootlikkuse kasv ei jõua järele palgakasvule," märkis Komisjon.

Komisjoni hinnangul on Eestis regionaalsed erienvused väga suured ning see on viinud suure erinevuseni Eesti inimeste üleüldises jõukuses ja sotsiaalteenuste kvaliteedis. Tallinna piirkond on võrreldev Euroopa Liidu (EL) keskmisega, samas kui muudes piirkondades väheneb elanike arv, süveneb vaesus ja kasvab surve sotsiaalteenuste pakkumisele.

Komisjon soovitab Eestil investeerida inimkapitali, infrastruktuuri ning teadus- ja arendustegevusesse.

Võrreldes eelmise aasta raportiga on Eesti teinud Komisjoni hinnangul arenguid sotsiaalse turvavõrgu tihendamises, võtnud ette meetmeid soolise palgalõhe vähendamiseks ja toetanud varasemast enam teadust ja innovatsiooni.

Laadimine...Laadimine...