Mailis Reps: teadusesse tasub investeerida

"Aastatel 1995-2007 pärines kaks kolmandikku Euroopa riikide majanduskasvust teadus- ja arendustegevusest ning innovatsioonist," sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Pilt: Scanpix

Mailis Reps: teadusesse tasub investeerida

"Aastatel 1995-2007 pärines kaks kolmandikku Euroopa riikide majanduskasvust teadus- ja arendustegevusest ning innovatsioonist," sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles riigikogus teaduspoliitika konverentsil, et ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamine nõuab erinevate poliitikavaldkondade, teadlaste ja ettevõtjate koostööd ning teaduse ühiskondlik mõju sõltub paljuski sellest, kui targalt uuringuid tellitakse ja tulemusi rakendatakse.

"Teadussaavutuste rakendamisega kaasnev tulu ei sõltu ainult arenduse headusest või praktilisusest, vaja on arvestada ka majandusliku mõjuga, mis tekib kahjude ja mõttetute kulude ärahoidmisest," ütles Reps.

"Mitmetele globaalsetele väljakutsetele, mis ka Eestit mõjutavad - näiteks kliima ja keskkond, toit, tervis, energia - tuleb lahendusi otsida rahvusvahelises koostöös," sõnas Reps. Ta lisas Euroopa näitel, et teadusesse investeerimine tasub ära. "Aastatel 1995-2007 pärines kaks kolmandikku Euroopa riikide majanduskasvust teadus- ja arendustegevusest ning innovatsioonist."

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) käivitas eelmisel aastal valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA), et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele. RITA programmist toetatakse riigi vajadustest lähtuvate sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid, mis on paika pandud erinevate ministeeriumide koostöös. Samuti toetatakse teadusnõunike ametikohtade loomist, teadusnõunikud on praegu ametis kaheksas ministeeriumis.

"Selleks, et riik saaks toimida teadusuuringute targa tellijana, on vaja ka avalikus sektoris kõrgelt haritud tippspetsialiste," ütles Reps. "Loodame, et teadusnõunike töö aitab tõsta ministeeriumite võimekust teadusuuringute tellijana ning parandada ministeeriumite vahelist koostööd. Teaduse rahastamise eesmärki 1% SKP-st ei suuda HTM üksi saavutada - selleks on vaja ka teiste ministeeriumite oluliselt suuremat panust."

Laadimine...Laadimine...