Riik ootab osalema teaduse populariseerimise konkursil

Eesti Teadusagentuur kutsub osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2019.

Pilt: Scanpix/Pilt on illustratiivne
Eesti Teadus

Riik ootab osalema teaduse populariseerimise konkursil

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Eesti Teadusagentuur kutsub osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2019.

Konkursile võib esitada taotlusi rahastuse saamiseks lastele ja õpilastele suunatud teadust populariseerivateks tegevusteks; üliõpilaste poolt korraldatavateks teadust populariseerivateks tegevuseks; audio-visuaalsete materjalide koostamiseks sealhulgas audio-visuaalsed õppematerjalideks, tele-ja raadiosaadeteks ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamiseks; populaarteaduslike raamatute kirjastamiseks ja  laiemale avalikkusele teadust populariseerivateks tegevusteks ja muuks selliseks.

2018. aasta konkursiga võrreldes toetatakse populaarteaduslike raamatute puhul kirjastamist, mitte loometööd, ja taotlusele peab lisama kaks soovitust, millest üks on valdkonna eksperdilt ja teine raamatu sihtrühma esindajalt; tele- või raadiosaadete tootmisel tuleb lisada meediakanali huvikiri planeeritava saate edastamiseks kanali programmis 2019/2020 aastal.

Mullu rahastati teaduse populariseerimise projektikonkursi toel 30 taotlust, sealhulgas näiteks Tartu ülikooli muuseum astrolaata, Tallinna Ülikool minutiloengute sarja "Teadlane teab?" jätkamist ning õpilastele teadusürituste korraldamist Eesti Kirjandusmuuseumis, Elva gümnaasiumis, Palade loodushariduskeskuses ning Pirita majandusgümnaasiumis ja Raadio 2 saatesarja "Puust ja punaseks".

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm, mis avatakse teisipäeval veebiaadressil www.etag.ee/konkursid.

Esitatavatel projektitaotlustel omafinantseeringu nõuet ei ole. Konkursil ei toetata tegevusi, mille rahastus on tagatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru "Teeme+" kaudu.

Konkursi tähtaeg on 5. märts ning konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Konkursi eelarve on 159 000 eurot ning tulemused kinnitatakse hiljemalt aprilli lõpuks.

Laadimine...Laadimine...