Teadusagentuur asub looma soolise võrdsuse kava

Eesti Teadusagentuur osaleb alates 1. jaanuarist koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist nelja-aastases projektis GEARING-Roles eesmärgiga luua soolise võrdsuse kava.

Pilt: GEARING-Roles Facebook

Teadusagentuur asub looma soolise võrdsuse kava

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Eesti Teadusagentuur osaleb alates 1. jaanuarist koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist nelja-aastases projektis GEARING-Roles eesmärgiga luua soolise võrdsuse kava.

Projekti eesmärk on kuuele projektipartnerile soolise võrdsuse kava (VÕK) loomine, mille fookuses on soolist võrdsust suurendavate tegevuste kavandamine, sealhulgas selle jätkumine projekti lõppedes. Käesolev projekt on Eesti jaoks tähtis, kuna hetkel sarnast kava Eesti teadusmaastikul veel loodud pole.

Projektil on neli alaeesmärki - teadusega tegelevate naiste tunnustamine ja toetamine; naiste suurem kaasamine otsustusprotsessidesse; soolise mõõtme senisest suurem arvestamine teadustöödes ja metoodikates; võrdse kohtlemise kui väärtuse arendamine organisatsioonides. Kuna paljud projektis kavandatavad tegevused hakkavad otseselt mõjutama teadlaskarjääre, peab Eesti Teadusagentuur projekti õnnestumiseks tegema koostööd Eesti teadusringkondadega.

Praeguseks on Eesti Teadusagentuur saanud projektis osalemisele positiivset tagasisidet ning koostööhuvi on näidanud üles neli avalik-õiguslikku ülikooli - Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Tallinna Ülikool ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Erinevaid riike ja sektoreid kaasava projekti tegevuste elluviimine on kavandatud läbi koolituste, juhendamistegevuste, teadlikkuse tõstmise kampaaniate ja võrgustikuürituste.

Laadimine...Laadimine...