TTÜ ja Tallinn hakkavad looma ehitiste eluea digitaalset infomudelit

"Tegelikult algab ehitise elu hetkest, mil inimesel tekib soov oma mõte paberile panna ja lõpeb amortiseerunud ehitise lammutamisega," selgitas TTÜ ehitusprotsessi uurimisrühma juht professor Irene Lill. "Digitaalse projekteerimine teeb reaalseks põhimõtte, et taristu kavandamisel on parem üks kord näidata kui kümme korda seletada," lisas Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Pilt: Scanpix

TTÜ ja Tallinn hakkavad looma ehitiste eluea digitaalset infomudelit

"Tegelikult algab ehitise elu hetkest, mil inimesel tekib soov oma mõte paberile panna ja lõpeb amortiseerunud ehitise lammutamisega," selgitas TTÜ ehitusprotsessi uurimisrühma juht professor Irene Lill. "Digitaalse projekteerimine teeb reaalseks põhimõtte, et taristu kavandamisel on parem üks kord näidata kui kümme korda seletada," lisas Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) ja linnavalitsus hakkavad ühiselt välja töötama Tallinna ehitiste eluea digitaalset infomudelit, mille abil saab luua simulatsioone, et ehitise projekteerimisel, ehitamisel, haldamisel ja hooldamisel langetada optimaalseid, suurimat lisaväärtust loovaid ning kokkuhoidlikke otsuseid, vahendas BNS.

Ehitise digimudelile ehk BIM-ile (Building Information Management) üleminekul saab hoonetega siduda hiljem ka rajatised nagu teed või sillad.

Digimudelile üleminekul on võtmeisikuteks ehitiste omanikud ning tellijad, just neist algab edukas ja tõhus BIM kasutuspraktika.

TTÜ ja linnavalitsus loodavad mudeli arendusse kaasata ka teisi omavalitsusi ning organisatsioone. Lisaks riiklikele otsustele tuleb omavalitsustes kujundada sobilikud info liikumise mudelid, mis võimaldaks kirjeldada ehitise andmeid kõigile osapooltele kogu ehitise elukaare jooksul.

Eesti ehitussektoris loodav lisandväärtus on ligikaudu veerand Euroopa Liidu keskmisest. BIM-i mõistlik rakendamine võimaldab seda lisandväärtust suurendada ning tuua ehitussektorisse enam tehnoloogiahuvilisi noori ja populariseerida TTÜ-s ehituse erialasid.

"Tänaval kõndides võib ju tunduda, et ehitus pole muud kui kraanad ja raudbetoon ning kui ehitaja platsi puhtaks teeb, siis ongi hoone lõpetatud," ütles TTÜ ehitusprotsessi uurimisrühma juht professor Irene Lill. "Tegelikult algab ehitise elu hetkest, mil inimesel tekib soov oma mõte paberile panna ja lõpeb amortiseerunud ehitise lammutamisega. Tallinna linn on ehituse suurtellijana meie uurimisgrupile hindamatu partner, kellel on aastate jooksul ellu viidud hangete kohta toorandmeid, mida meie teadlased saaks kasutada nii teaduse kui ka üldsuse huvides."

"Digitaalse projekteerimine teeb reaalseks põhimõtte, et taristu kavandamisel on parem üks kord näidata kui kümme korda seletada," ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas. "Digitaalne projekteerimine on oluline kogukondade kaasamise vahend, sest inimesed mõistavad sellisel juhul palju selgemini, missugune uus ehitis välja nägema hakkab."

TTÜ ja Tallinn allkirjastavad lepingu kolmapäeval kell 16 TTÜ Mektory esimesel korrusel.

Laadimine...Laadimine...