Reinsalu: terrorismipropaganda vastu internetis aitab üleilmne koostöö

"Internetist on saanud töövahend terroristlikele organsatsioonidele, kes kasutavad seda oma info levitamiseks ja uute liikmete värbamiseks," tõdes justiitsminister Urmas Reinsalu.

Pilt: Scanpix

Reinsalu: terrorismipropaganda vastu internetis aitab üleilmne koostöö

"Internetist on saanud töövahend terroristlikele organsatsioonidele, kes kasutavad seda oma info levitamiseks ja uute liikmete värbamiseks," tõdes justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles Washingtonis toimunud Euroopa Liidu ning USA justiits- ja siseministrite kohtumisel, et internetis leviva terrorismipropaganda vastu aitab globaalne koostöö – seda muuhulgas riikidega, kelle väärtushinnanguid ei jagata, vahendas BNS.

"Kaasata tuleb ka neid kolmandaid riike, kes ei jaga tingimata täiel määral meie väärtusi. Meie ülesanne on siin ise väga hoolsalt jälgida, et tagataks õige tasakaal julgeoleku ja inimõiguste, sealhulgas privaatsuse ja andmekaitse vahel," ütles Reinsalu, märkides, et e-tõendite kogumise ja tunnustamise osas ei piisa pelgalt atlandiülesest või Euroopa Liidu tasandi koostööst. "Internetist on saanud töövahend terroristlikele organsatsioonidele, kes kasutavad seda oma info levitamiseks ja uute liikmete värbamiseks. Interneti kasutamist terroristlikel eesmärkidel aitaks jälgida ja piirata parem koostöö teenusepakkujatega eesmärgiga eemaldada terrorismi propageeriv info internetist võimalikult kiiresti, võimalusel kahe tunni jooksul selle üleslaadimisest."

"Liigume edasi läbi küberruumi kriminaalõiguse ja e-tõendite tunnustamise ja arendamise, mis aitab tuua kurjategijad kohtu ette ja leida kohtus ka vettpidavad tõendid nende tegude toimepanijate süüdimõistmiseks," märkis Reinsalu, tunnustades Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide pikaajalist koostööd õigusvallas.

"Mõlemal pool Atlandi ookeani on olemas tugev õiguslik raamistik, et väljakutsetega silmitsi seista," selgitas Reinsalu, kelle sõnul seisneski kohtumise peamine küsimus selles, kuidas neid raamistikke ühildada.

Washingtonis reedel aset leidnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti ja Ameerika Ühendriikide justiits- ja siseministrite kohtumisel rõhutati tõhusama infovahetuse ja operatiivkoostöö tähtsust terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Kohtumisel arutati peamiste teemadena, kuidas jõustada karistusõigust küberruumis ning seda, kuidas erasektori teenusepakkujate abil ohjeldada radikaliseerumist ning terroristlike sõnumite levitamist. Samuti peatuti koostöövõimalustel seoses e-tõendite kogumise ja kasutamisega raske piiriülese kuritegevuse ohjamisel.

Laadimine...Laadimine...