Terrorismi toetamise eest vangis istunud mees kaebab Euroopa kohtusse

"Euroopa Inimõiguste Kohus pole neljas kohtuaste, kuhu saab Eesti kohtuotsuse edasi kaevata," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp. "EIK-i otsus ei tühista Eesti riigikohtu otsust, millega Manko on terrorismi toetamises süüdi mõistetud."

Pilt: Scanpix

Terrorismi toetamise eest vangis istunud mees kaebab Euroopa kohtusse

"Euroopa Inimõiguste Kohus pole neljas kohtuaste, kuhu saab Eesti kohtuotsuse edasi kaevata," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp. "EIK-i otsus ei tühista Eesti riigikohtu otsust, millega Manko on terrorismi toetamises süüdi mõistetud."

Terrorismi rahastamises süüdi mõistetud Roman Manko, kes vabanes tänavu aprillis karistuse kandmiselt, kavatseb oma õiguste kaitseks pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse (EIK), vahendas BNS Õhtulehte.

"Kavatsen oma süütust tõestada Euroopa Inimõiguste Kohtus," ütles Manko Õhtulehele. "Minu advokaat Olavi-Jüri Luik esitas septembris Strasbourgis olevale kohtule avalduse, milles viitas korduvatele inimõiguste rikkumistele minu vastu esitatud süüdistuse uurimisel. Ma ei soovi elada oma elupäevade lõpuni teadmises, et olen terroristi käsilane, vaid kavatsen tõestada, et ma pole sellist kuritegu toime pannud," lisas mees.

Mankod esindav vandeadvokaat ja õigusteaduste doktor Olavi-Jüri Luik on Euroopa Inimõiguste Kohtusse esitatud kaebuse suhtes lootusrikas, kirjutab leht. "Antud asjas jäi üks riigikohtunikestki eriarvamusele," ütles Luik. "Samuti on väljendanud tuntud Eesti õigusteadlane Uno Lõhmus, kes on endine EIK kohtunik ja riigikohtu esimees, teadusartiklis seisukohta, et selle kriminaalasja puhul hakkavad silma jälitustegevusega seotud probleemid ja saadud tõendite lubatavus kriminaalmenetluses," lisas advokaat.

Kaitsepolitseiamet Manko ja tema advokaadi optimismi ei jaga, märgib Õhtuleht. "Euroopa Inimõiguste Kohus pole neljas kohtuaste, kuhu saab Eesti kohtuotsuse edasi kaevata," ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp lehele. "Sinna saad pöörduda, kui leiad, et riik on sinu põhiõigusi rikkunud. Kui EIK võtab kaebuse menetlusse, võidakse seal tuvastada esinenud rikkumine või selle puudumine. EIK-i otsus ei tühista Eesti riigikohtu otsust, millega Manko on terrorismi toetamises süüdi mõistetud."

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis aprillis, et Ramil Khalilovile ja Roman Mankole esitatud süüdistused terrorismi rahastamise kohta on tõendatud. Kolleegium nõustus madalama astme kohtutega selles, et Khalilovile ja Mankole esitatud süüdistused on nõuetekohased ning kajastavad kõiki nende karistusseadustiku järgi vastutusele võtmise eeldusi. Riigikohus jättis muutmata Tallinna ringkonnakohtu 11. mai 2016 otsuse, millega mõisteti Ramil Khalilovile kolmeaastane ja Roman Mankole kaheaastane vangistus.

Khalilov peaks vanglast vabanema 2018. aasta kevadel.

Laadimine...Laadimine...