Terrorismikuriteoks väljaõppe saamine muutub karistatavaks

Justiitsministeeriumi eelnõuga muutub kuriteoks väljaõppe saamine terrorismikuriteoks, samuti terroristlikul eesmärgil reisimine, selle korraldamine, rahastamine ja toetamine. Näiteks kui isik reisib teise riiki eesmärgiga saada väljaõpet terrorikuriteo toimepanemiseks, võib teda oodata kuni viieaastane vangistus.

Pilt: Scanpix/foto on illustreeriv

Terrorismikuriteoks väljaõppe saamine muutub karistatavaks (2)

Justiitsministeeriumi eelnõuga muutub kuriteoks väljaõppe saamine terrorismikuriteoks, samuti terroristlikul eesmärgil reisimine, selle korraldamine, rahastamine ja toetamine. Näiteks kui isik reisib teise riiki eesmärgiga saada väljaõpet terrorikuriteo toimepanemiseks, võib teda oodata kuni viieaastane vangistus.

Terrorikuriteo ettevalmistamisega seotud tegude kriminaliseerimine võimaldab õiguskaitseasutustel senisest varem ning tõhusamalt terroriohule reageerida, vahendas BNS eelnõu seletuskirja.

Näiteks kui isik reisib teise riiki eesmärgiga saada väljaõpet terrorikuriteo toimepanemiseks, võib teda oodata kuni viieaastane vangistus. Samuti järgneb vastutus juhul, kui isik siseneb Eestisse eesmärgiga panna terrorikuritegu toime.

Lisaks tagatakse seadusega terrorismiohvritele vajaliku psühholoogilise abi andmine. Teenus tagatakse nii Eestis toimepandud teo tagajärjel kannatanutele kui ka Eesti elanikele, kes on saanud kannatada välisriigis.

Terrorikuriteo ohvrile tagatakse kriminaalmenetluses riigi õigusabi sõltumata tema majanduslikust seisundist, kuna lisaks karistusseadustikule muudab eelnõu ka ohvriabi seadust ja riigi õigusabi seadust.

Rahvusvahelistest nõuetest tulenevate muudatuste eesmärk on võidelda kasvava terrorismiohuga, keskendudes eeskätt terroristidest välisvõitlejatest tulenevale ohule.  

Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv ning see tagab Eesti õiguse kooskõla ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...