Emor: Kaljuranna toetus püsib enne valimisi kõrgeim

"Samas ei saa olla kindel, et rahva arvamus ühtib laupäevastel valimistel valijameeste omaga, seega on seis kõikide kandidaatide jaoks endiselt pingeline," ütles analüütik Art Johanson.

Pilt: Scanpix

Emor: Kaljuranna toetus püsib enne valimisi kõrgeim

"Samas ei saa olla kindel, et rahva arvamus ühtib laupäevastel valimistel valijameeste omaga, seega on seis kõikide kandidaatide jaoks endiselt pingeline," ütles analüütik Art Johanson.

Endise välisministri Marina Kaljuranna toetus püsib vahetult enne presidendivalimisi kõrgeim, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel TNS Emori poolt 19.-21. septembrini 1051 Eesti kodaniku seas läbi viidud veebiküsitlusest.

Uuringu järgi soovib Kaljuranda presidendina näha 43,5 protsenti kõigist vastanutest. Talle järgneb Siim Kallas, kelle toetusprotsent vastajate hulgas oli 17,8 ning kolmandal kohal oli Mailis Reps 12,2 protsendiga.

"Loetud päevad enne presidendivalimisi on Marina Kaljuranna toetus rahva seas jätkuvalt kõige kõrgem," ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. "Samas ei saa olla kindel, et rahva arvamus ühtib laupäevastel valimistel valijameeste omaga, seega on seis kõikide kandidaatide jaoks endiselt pingeline."

"Presidendieelistuste küsimuse sõnastus on võrreldav Emori varasema uuringuga, aga Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud uuringu sihtrühm kajastab Eesti kodanike eelistusi – Emori presidendieelistuste uuring kajastas kogu elanikkonna eelistusi,” ütles TNS Emori sotsiaal- ja avaliku arvamuse uuringute ekspert Aivar Voog.

Uuringuga sooviti välja selgitada ka Eesti kodanike arvamus presidendivalimiste korra kohta. Küsimusele "Kas Teie arvates peaks presidenti otse valima?" vastas 44 protsenti kõigist vastanutest "Jah, kindlasti" ning 33,9 protsenti "Pigem jah".

"Kokku ligi 78 protsenti inimestest sooviks võimalust ise presidenti valida, see on kindlasti mõttekoht seadusandjatele," ütles Art Johanson. "Seekordsed presidendivalimised on veninud pikale ning olnud pidevalt meediatähelepanu keskpunktis. Inimesed on mitme kuu jooksul saanud jälgida erinevaid teledebatte, kuulata ja lugeda intervjuusid mitte ainult presidendikandidaatidega, vaid ka nende pereliikmetega – igaühel on olnud piisavalt palju võimalusi viia end kurssi presidendikspürgijate seisukohtade ja tegudega. Kahtlemata tekib inimestel seetõttu tunne, et olles niivõrd informeeritud, sooviksid nad oma hääle otsevalmistel lemmikkandidaadile anda."

Veel uuriti küsitletutelt, kas nende arvates peaks presidendile võimu juurde andma. 24,7 protsenti vastanutest arvas, et seda tuleks kindlasti teha ja 38,1 protsenti pigem pooldas ideed. "See tähendab, et kokku üle 62 protsendi inimestest sooviks anda Eesti presidendile senisest suurema võimu. Presidendikampaania käigus on olnud diskussioon presidendi institutsiooni tähtsuse üle täiesti erinevatest vaatenurkadest, kuid nende tulemuste põhjal saame öelda, et kodanikud tahaksid kokkuvõttes presidendi institutsiooni senist rolli suurendada,” ütles Johanson.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehkthinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Laadimine...Laadimine...