Keskpäevaks oli Tallinnas hääletanud 35,2% valijaist

Tallinlastest oli kella 12.00-ks hääletanud 127 327 inimest, neist 86 922 kas elektrooniliselt või eelhääletamise ajal väljaspool elukohta ning 40 405 oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kas täna või eelhääletamise ajal.

Pilt: Scanpix

Keskpäevaks oli Tallinnas hääletanud 35,2% valijaist

Tallinlastest oli kella 12.00-ks hääletanud 127 327 inimest, neist 86 922 kas elektrooniliselt või eelhääletamise ajal väljaspool elukohta ning 40 405 oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kas täna või eelhääletamise ajal.

2013. aasta oktoobris toimunud linnavolikogu valimistega võrreldes on valimistepäeva keskpäevaks hääletanute protsent üsna sarnane – toona oli tolleks hetkeks oma hääle andnud 35,99% valijaist. Lõppkokkuvõttes olid Tallinna valijad toona aktiivseimad – hääletamas käis 64,1% valijaist. Eesti keskmine hääletamisest osavõtt oli tookord 57,97%.
 
Valimispäeval saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas. Ühtlasi tasub valijail teada, et valimispäeval e-hääletusel antud häält enam valimisjaoskonnas üle hääletada ei saa.
 
Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus 361 509 inimesel. Eelmise korraga võrreldes on valijate arv kasvanud ligi 18 000 inimese võrra. "Valijate arv on kasvanud esiteks seetõttu, et nelja aastaga on pealinna elanikkond kasvanud umbes 20 000 inimese võrra ja teiseks ka seetõttu, et esmakordselt saavad kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osaleda ka 16-17-aastased," põhjendas Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp.
 
Valimistel saab osaleda Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri seisuga Tallinna linnas elav ning hiljemalt valimispäeval 16-aastaseks saanud Eesti kodanik; Euroopa Liidu kodanik ning välismaalane, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.
 
Eelhääletuse võimalust kasutas Tallinnas 44 329 inimest. Eriti aktiivne oli eelhääletuse viimane päev, mis tõi valimiskastide juurde 11 902 valijat. Eelhääletuse perioodil Tallinnas valimisõigust kasutanuist 26 971 valijat hääletas väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, elukohajärgses valimisjaoskonnas hääletas 17 358 valijat. E-hääletuse võimalust kasutas üle Eesti kokku 186 034 inimest.
Laadimine...Laadimine...