Madise: valijamees ei tohi tunda survet avaldada oma hääletussedel

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas presidendivalimiste eel, et valimiskogu liige peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi ja ta ei tohi tunda survet avaldada oma hääletussedel. Presidendivalimised on Põhiseaduse kohaselt salajased. Igaüks peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi.

Pilt: Scanpix

Madise: valijamees ei tohi tunda survet avaldada oma hääletussedel

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas presidendivalimiste eel, et valimiskogu liige peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi ja ta ei tohi tunda survet avaldada oma hääletussedel. Presidendivalimised on Põhiseaduse kohaselt salajased. Igaüks peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi.

"Valimiskogu liikmel on õigus rääkida, kelle poolt ta hääletas või kavatseb hääletada. Teda ei tohi aga seada olukorda, kus ta peab täidetud hääletussedeli avaldama. Salajasuse põhimõte nõuab seda, et hääletajatele on loodud tegelik võimalus jätta valik enese teada," märkis Madise.

Tema sõnul mõistis avalikkus täidetud sedelite avaldamise riigikogu valimisvoorude järel põhjusega hukka. "Kui täidetud sedeli avaldamist hukka ei mõisteta, viib see lõpuks salajasuse põhimõtte murdmiseni, sest valiku mitteavaldamine muutub sisuliselt võimatuks. Seda eriti olukorras, kus valijate arv on suhteliselt väike ja ka mõnede täidetud hääletussedelite avaldamine võib seada ohtu teiste hääletajate õiguse salajasusele," märkis Madise.

Õiguskantsler rõhutab, et hääletaja kontrollimine valimishetkel ei ole lubatud ega põhiseaduspärane. "Tegemist on ennekõike valimiskogu liikmete väärikuse ja poliitilise kultuuri küsimusega," lisas Madise.

Laadimine...Laadimine...