Pakosta: erivajadustega inimesed peavad valimisjaoskondadesse pääsema

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta avaldas lootust, et järgmiste valimiste ajal on kõik valimisjaoskonnad Eestis ligipääsetavad eriliste vajadustega inimestele.  

Pilt: Scanpix

Pakosta: erivajadustega inimesed peavad valimisjaoskondadesse pääsema (1)

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta avaldas lootust, et järgmiste valimiste ajal on kõik valimisjaoskonnad Eestis ligipääsetavad eriliste vajadustega inimestele.  

Pakosta teeb järgmisi valimisi silmas pidades ettepaneku, et jaoskondade kohti valides mõeldaks iga kord läbi see, kuidas jõuab ruumini eakas, kepiga liikuv või rulaatorit või ratastooli kasutav inimene, kuidas saavad pidulikust päevast osa erinevate erivajadustega või puuetega inimesed, teats Pakosta BNS-ile.

Ka puuetega inimeste õiguste konventsioon, mille Eesti on ratifitseerinud, paneb osalisriikidele kohustuse tagada, et hääletusprotseduurid, -vahendid ja -materjalid oleksid sobilikud, juurdepääsetavad, lihtsalt mõistetavad ja kasutatavad.

Näiteks peaks jaoskonnad asuma kas trepita või kaldteega ligipääsetaval esimesel korrusel. Kõrgemate korrusteni peab viima ratastooli jaoks piisavalt lai lift. Valimise protseduur peab võimaldama võimalikult paljudel iseseisvalt valida. Nii ei rikuta ka nende inimeste pidulikku päeva, kellel on ka trepist üles liikumine lihtsalt raske.

Valimisjaoskondade ligipääsetavus on Eestis aegamööda paranenud. Tänasel valimispäeval pidid aga mitmed eakad või liikumispuudega inimesed kogema kas suurt pingutust või kõrvalejäetust, kuna füüsiline ligipääs valimisjaoskonna ruumini oli nende jaoks väga raske.

Ei ole õige eeldada, et kõik liikumisraskustega inimesed peaksid hääletuskasti koju tellima, kui nad ise liikuda saavad. Väärtustagem võrdseid võimalusi hääletada jaoskonnas, mitte suunates osasid sundvalikule kasutada üksnes E-hääletuse teel oma kodanikukohust täita.

Volinik avaldas kiitust neile omavalitsustele, kes olid teadlikult jaoskondade asukohti määrates arvestanud ka erivajadustega inimeste ligipääsetavusega. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...