REITINGUD: Isamaa möödus sotsidest, Eesti 200 ei ole suutnud valimiskünnist ületada

Jätkuvalt on väikese vahega kõige populaarsemad parteid Reformierakond(28,8%) ja Keskerakond (27,1%) ning kolmandal kohal püsib EKRE (16,4%). Eesti 200, rohelised ja Vabaerakond aga jäävad hetkeseisuga valimiskünnise alla.

Pilt: Scanpix/ Eesti 200 liikmed

REITINGUD: Isamaa möödus sotsidest, Eesti 200 ei ole suutnud valimiskünnist ületada (2)

Toimetaja: Moonika Tuul

Jätkuvalt on väikese vahega kõige populaarsemad parteid Reformierakond(28,8%) ja Keskerakond (27,1%) ning kolmandal kohal püsib EKRE (16,4%). Eesti 200, rohelised ja Vabaerakond aga jäävad hetkeseisuga valimiskünnise alla.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Praeguseks on läbi viidud kuus küsitlusvooru ning igas voorus küsitletakse vähemalt 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Viimase nelja nädala küsitluste koondtulemuse põhjal on liidriks tõusnud Reformierakond.

Vahemikus 14.01-17.02 läbi viidud nelja küsitluse (valim 4000) koondtulemuse põhjal on populaarsustabeli liider nüüd Reformierakond, keda toetab 28,8% valimiseelistusega vastajatest. Teiseks on langenud Keskerakond (27,1%) ning kolmandal kohal püsib EKRE (16,4%). Neljandaks tõusis Isamaa (9,2%), kes möödus SDE-st (9%). Praeguse seisuga rohkem erakondi riigikokku ei pääseks, kuna Eesti 200 toetus on 3,4% ja Roheliste toetus 3%. Koondtulemuste põhjal liigub seega tõusvas trendis Reformierakonna ja Isamaa toetus, langeb Keskerakonna ja EKRE toetus ning ülejäänud erakondade toetus püsib stabiilsena. 

Ühe nädala (küsitlusperioodid 04.02-11.02 ning 11.02-17.02) toetusprotsentides toimunud on kaks märkimisväärset erinevust. Keskerakonna toetus on langenud 4% võrra (27,4%-lt 23,4%-le) ning Isamaa toetus tõusnud 5% võrra (7,7%-lt 12,9%-le). 

 

04.02-11.02 (valim 1000)

11.02-17.02 (valim 1000)

Eesti Reformierakond

30,6%

31,7%

Eesti Keskerakond

27,4%

23,4%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,6%

15,2%

Isamaa

7,7%

12,9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,1%

8,4%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,1%

2,8%

Eesti 200

2,6%

2,4%

Eesti Vabaerakond

1,3%

1%

Elurikkuse Erakond

0,4%

0,6%

Muu

1,4%

1,4%

 

Iganädalaste tulemuste puhul tuleb arvesse võtta aga võimalikku statistilist viga, mis 1000 valimi puhul on +/- 3,1%. Seetõttu keskendutakse MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstati iganädalaste erakondliku eelistuse küsitluse puhul peamiselt viimase nelja nädala koondtulemusele. Sellisel juhul on valimi suuruseks 4000 vastajat ja võimalik statistiline viga +/- 1,55% ning seega ülevaade erakondade toetuse hetkeseisust täpsem. 

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused21-27.0, 28.01-04.02, 04.02-11.02 ning 11.02-17.02 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlusedkombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin: https://www.inst.ee/erakondade-reiting

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...