Valimiste keskkonnalubaduste keskmes on bussisõit ja veloteed

"On tunnustust väärt, et erakondade ja valimisliitude valimisplatvormides on võrreldes eelmiste valimistega palju rohkem keskkonnaga seotud lubadusi," kommenteeris analüüsi juhendanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Kaja Peterson. "Kuid selleks, et linnad muutuksid ka praktikas rohelisteks linnadeks, on vaja julgemaid otsuseid autostumise piiramiseks. Selleks tuleb näha ühistransporti, kergliiklust ja rohealasid mitte eraldiseisvalt, vaid ühtse tervikliku süsteemina, mis suudaks pakkuda linnaelanikele tervislikumat elukeskkonda," märkis Peterson.

Pilt: Scanpix

Valimiste keskkonnalubaduste keskmes on bussisõit ja veloteed (1)

"On tunnustust väärt, et erakondade ja valimisliitude valimisplatvormides on võrreldes eelmiste valimistega palju rohkem keskkonnaga seotud lubadusi," kommenteeris analüüsi juhendanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Kaja Peterson. "Kuid selleks, et linnad muutuksid ka praktikas rohelisteks linnadeks, on vaja julgemaid otsuseid autostumise piiramiseks. Selleks tuleb näha ühistransporti, kergliiklust ja rohealasid mitte eraldiseisvalt, vaid ühtse tervikliku süsteemina, mis suudaks pakkuda linnaelanikele tervislikumat elukeskkonda," märkis Peterson.

Kuue parlamendi erakonna, kahe valimisliidu ja Eestimaa Roheliste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste platvormide keskkonnalubaduste võrdlus näitas, et suurimat tähelepanu on lubadustes pööratud linnaliiklusele, eriti ühistranspordi ja kergliikluse teemadele, samuti rohealadele, vahenda BNS.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) analüüs näitas, et nii Tallinna kui Tartu valimisplatvormides antakse lubadus ehitada jalgrattateid ja rattaparklaid ning arendada jalgrattateede ja rendirataste võrgustikku. Ühistranspordi valdkonnas nähakse suuremat potentsiaali trammiteede arendamiseks Tallinnas, mida lubavad Reformierakond, Sotsiaaldemokraalit Erakond (SDE), Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), Rohalised ning Tegusa Tallina ja Savisaare Liit. Rohelised laiendaksid trammiliiklust ka Tallinna lähivaldadesse. Tartus on ühistranspordi prioriteediks pigem bussiliikluse kaasajastamine, mida pakuvad SDE, Reformierakond ning valimisliit Tartu Heaks, vaid EKRE sooviks Tartusse ka trammitee või linnaraudtee rajamist.

Tallinnas on prioriteediks ka parkimisprobleemi lahendamine kas parkimismajade loomisega, nagu märgivad Keskerakond, Reformierakond, IRL, Rohelised ja Savisaare Liit, või "Pargi ja Reisi" süsteemi arendamisega, nagu toovad esile Reformierakond, SDE ja Rohelised. Siinkohal on erandiks EKRE, kes vähendaks tasulise parkimise ala ja hinda Tallinnas.

Rohealasid, eelkõige parkide korrastamist, pinkide lisamist, rattateede ehitamist ja sportimisvõimaluste loomist, tähtsustavad valimislubadused nii Tallinnas kui Tartus. Peamiselt nähakse rohealades rekreatsiooni arendamise võimalusi, seejuures on jäänud tähelepanuta linnalooduse poolt pakutavad lisaväärtused nagu näiteks müra, õhusaaste, paduvihmavee ja kuumalainete leevendamine, mis on olulised ka kliimamuutusega kohanemise seisukohast.

Lisaks aktiivse linnaelu võimalustele linna parkides lubavad Keskerakond, Sotsiaaldemokraadid ja Rohelised toetada Tallinnasse keskkonnaaedade loomist ja linnapõllumajanduse arendamist.

Samas võivad omavahel vastuollu minna valimislubadused, mis ühelt poolt tähtsustavad küll rohelasid, kuid teisalt näevad ette sõiduteede ja ristmike rekonstrueerimist või parklate ja parkimismajade ehitust. Praktika on näidanud, et enamasti toimuvad sellised tegevused just rohealade arvelt nagu on näha ka Haabersti ristmiku ja Reidi tee arenduse puhul.

"On tunnustust väärt, et erakondade ja valimisliitude valimisplatvormides on võrreldes eelmiste valimistega palju rohkem keskkonnaga seotud lubadusi," kommenteeris analüüsi juhendanud Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Kaja Peterson. "Kuid selleks, et linnad muutuksid ka praktikas rohelisteks linnadeks, on vaja julgemaid otsuseid autostumise piiramiseks. Selleks tuleb näha ühistransporti, kergliiklust ja rohealasid mitte eraldiseisvalt, vaid ühtse tervikliku süsteemina, mis suudaks pakkuda linnaelanikele tervislikumat elukeskkonda," märkis Peterson.

See terviklik visioon, mis erakondade ja valimisliitude poolt välja käidud rohked lubadused omavahel paremini lõimiks, on seekord valimislubadustes puudu, lisas Peterson.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...