FOTOD JA VIDEO! Eesti Rahvusvaheline maja sai avatud

Kaheksa asutuse koostöös avatava Eesti Rahvusvahelise maja eesmärgiks on ühtse teenuskeskuse loomine Eestisse asunud välismaalastele (ka tagasipöörduvatele väliseestlastele) ja teda palganud ettevõtjale.

Pilt: Albert Truuväärt

FOTOD JA VIDEO! Eesti Rahvusvaheline maja sai avatud

Video: Dmitri Povilaitis

Kaheksa asutuse koostöös avatava Eesti Rahvusvahelise maja eesmärgiks on ühtse teenuskeskuse loomine Eestisse asunud välismaalastele (ka tagasipöörduvatele väliseestlastele) ja teda palganud ettevõtjale.

Kaheksa asutuse koostöös avatava Eesti Rahvusvahelise maja eesmärgiks on ühtse teenuskeskuse loomine Eestisse asunud välismaalastele (ka tagasipöörduvatele väliseestlastele) ja teda palganud ettevõtjale, tagamaks vajaliku info ja teenuste kättesaadavuse ühest kohast, sisseelamise sujuvamaks korraldamiseks ning välismaalase kohanemiseks ühiskonda.

"Tippspetsialistidest on kõikjal puudus ning Eesti võistleb talentide riiki meelitamise nimel kõikide teiste Euroopa riikidega. Rahvusvahelise maja loomine aitab veelgi kinnistada arusaama Eestist kui lihtsa asjaajamisega riigist ning võib olla kaalukeeleks välistalendi otsuse tegemisel," ütles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Alo Ivask.

13images

Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab Eestis töötamist ja elamist: alates tarvilikest dokumentidest ja lõpetades erinevate keelekursuste või huvitegevuste informatsiooniga. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta.

Uudne teenusekeskus on loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Mainor Asi koostöös. Majas pakutavate teenuste arendamisega on tegelenud EAS, Mainor AS, Siseministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Integratsiooni Sihtasutus, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet ning Tallinna linn. Kõiki nõustamisteenuseid pakuvad eelpoolmainitud partnerite töötajad, kes hakkavad osa oma tööajast viibima Rahvusvahelises majas.

Laadimine...Laadimine...