FOTOD JA VIDEO! Ratas eelarvest: eesmärk on panustada enam siseturvalisusesse, haridusse ja meditsiini

"Täiesti selgelt ei ole Keskerakond ega terve valitsus unustanud erakorralise pensionitõusu lubadust, mis on oluline, et tagada meie eakatele väärikas vanaduspõlv," kinnitas Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. 

Pilt: Albert Truuväärt

FOTOD JA VIDEO! Ratas eelarvest: eesmärk on panustada enam siseturvalisusesse, haridusse ja meditsiini (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Täiesti selgelt ei ole Keskerakond ega terve valitsus unustanud erakorralise pensionitõusu lubadust, mis on oluline, et tagada meie eakatele väärikas vanaduspõlv," kinnitas Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. 

Täna kell 12.30 algas Keskerakonna volikogu, kus poliitilise ettekande pidas Ratas. Sõnavõttudega astuvad üles majandus- ja taristuminister Taavi Aas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, riigihalduse minister Jaak Aab ning sotsiaalminister Tanel Kiik. 

45images

Eestil tuleb haarata initsiatiiv kliimapoliitikas

Ratas alustas oma kõne kliima- ja energiaküsimustega, millega on tänane valitsus aktiivselt tegelenud ning kus Eestil tuleb otsida muutuvas maailmas võimalusi. Ta tõi välja, et kampaaniaperioodil said kliima- ja energiaküsimused pigem vähe tähelepanu, kuid Eesti kui ka terve maailma tulevikku silmas pidades on tegemist olulise teemaga. "Ühelt poolt on meie elektritootmine toetunud põlevkivi põletamisele, millega kaasneb suur 
keskkonnajalajälg. Teisest küljest on energeetikasektoris hõivatud tuhanded inimesed, kelle peredele peame säilitama globaalsetest muutustest hoolimata töö ja sissetulekud," tõi Ratas näite Eesti ees seisvast väljakutsest.

Ta lisas, et keskkonnateemades tuleb haarata initsiatiiv. "See on meie kohustus oma koduplaneedi ja tulevaste põlvede ees. Vaid nii saame olla neis küsimustes eestvedajaks ja uuendustest maksimaalselt kasu lõigata," rõhutas Ratas, kelle sõnul tuleb küsida, millised võimalused ning raskused meid ees ootavad. Peaminister leidis, et muutustest ja hädavajalikest uuendustest ühiskonnas peab rääkima, sest suured arengud nõuavad, et meie ühiskond oleks nendeks valmis.

Ratas tõi välja, et valitsus moodustas kliimateemade fookusesse seadmiseks kliima- ja energiakomisjoni, mille esimesel kokkusaamisel anti ülevaade Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimalustest. Peaministri sõnul valmib lõplik analüüs Eesti võimaluste kohta septembrikuu lõpuks, aga juba praegu on teada, et see nõuab lähematel kümnenditel investeeringuid pea 17 miljardi euro eest, millest riigi osa on umbkaudu viis ning erasektori kanda jääb üle 12 miljardi. "Meil tuleb leida lahendused, millistest vahenditest neid investeeringuid teha ning kuidas neist hiljem enim kasu lõigata," toonitas Ratas.

Eelarves on eesmärgiks panustada enam siseturvalisusesse, haridusse ja meditsiini 

Lisaks peatus Ratas riigieelarve kokkupanekul, mis on jõudnud valitsuses lõpusirgele. Ta toonitas, et Keskerakond ei ole unustanud erakorralise pensionitõusu vajalikkust.

Ratas kinnitas erakonnakaaslastele, et uue nädala teisipäeval on Vabariigi Valitsusel plaanis riigieelarve eelnõu heaks kiita. Avalikuks saab eelnõu kolmapäeval, misjärel esitatakse see arutamiseks Riigikogule.

Ratas tänas nii Keskerakonna ministreid kui ka koalitsioonipartnereid, kellega ühiselt leiti olulistes küsimustes hea tasakaal. "Nagu ka meediast pikkade nädalate ja kuude jooksul kuulda on olnud, pole olukord eelarve kokkupanemiseks olnud kerge. Rahandusministeeriumi suvine  majandusprognoos seadis valitsuse ette keerulise ülesande. Headest majandusnäitajatest hoolimata tuli leida kohti, kust kokku hoida ning vajalikke tegevusi, mida edasi lükata," tõdes peaminister.

Siiski rõhutas Ratas, et eesmärgiks seati, et ei peaks piirama siseturvalisust, haridust, meditsiini ega muid riigi ja meie inimeste jaoks olulisi valdkondi, vaid et sinna peab hoopis enam panustama. "Täiesti selgelt ei ole Keskerakond ega terve valitsus unustanud erakorralise pensionitõusu lubadust, mis on oluline, et tagada meie eakatele väärikas vanaduspõlv," kinnitas peaminister.

Vaid indekseerimise tulemusel tõuseb juba järgmisel aastal vanaduspension 38 eurot, kuid Ratas toonitas kõnes, et Keskerakond ei ole unustanud erakorralise pensionitõusu vajalikkust.  "Meie vastutus on teha pensionäride heaks sellest veelgi enam," rõhutas peaminister.

Maksu- ja eelarveküsimusi on vaadatud väga ühekülgselt

Ratas püstitas taaskord küsimuse, kas meie maksusüsteem ja eelarvepoliitika on parim, milleks oleme suutelised.

Ratas ütles, et on peaministrina olnud riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve protsesside juures ning tuleb küsida, kas eelarvepoliitika teenib riiki ja rahvast parimal moel.  "Ma pean seda arutelu meie ühiskonnas olulisemaks kõigel laiemas mõttes, vaadates nii tulevaste valimiste kui valitsuste poole," sõnas peaminister.

Ratas selgitas, et viimased paarkümmend aastat on Eesti ühiskonnas ja poliitikas vaadatud maksu- ja eelarveküsimusi väga ühekülgselt ning isegi dogmaatiliselt. "Üleminekuaastatel võtsime suuna majanduskasvule, mis edendas kiiresti meie ühiskondlikku jõukust. Samas jäid sellest edust maha paljud meie inimesed ja ühiskonnagrupid," tõdes Ratas, kelle sõnul tuleb üha enam küsida, kuidas jaotada loodavat väärtust ühiskonna erinevate osade lõikes õiglasemalt, et sellest saaksid osa ka seni nõrgemas positsioonis olevad eestimaalased.

Peaministri sõnul on Eesti olnud aastaid sissetulekute jaotuse poolest Euroopa Liidu ebavõrdsemate riikide hulgas, mistõttu näeme ühiskonnas 
probleeme ja lõhesid, mida nüüd tuleb tasandada. "Olgu nendeks siis töö- või tööjõupuudus maapiirkondades, aastate jooksul toimunud väljaränne,  suur suhtelise vaesuse määr või midagi muud. Eesti uueks sihiks peab olema suurem ühiskondlik võrdsus, mis toob endaga kaasa pikemaajalise 
kõrgema majanduskasvu," rõhutas Ratas.

Erakond seisab iga päev hooliva maailmavaate eest

"Me teeme erakonnas, omavalitsustes ja ka valitsuses iga päev tööd, et meie Eestimaa inimeste elu edasi viia. Samuti seisame iga päev  Keskerakonna solidaarse ja hooliva maailmavaate eest," rõhutas Ratas. "Oleme suutnud seda tööd viimastel nädalatel ja kuudel ka avalikkuses välja näidata, meie kõigi jaoks olulisi teemasid tõstatada ja kaalukaid arutelusid vedada," tänas Ratas oma kolleege nende ühiste pingutuste eest. 

"Märgilise sammuna on teie kõigi töö ja panuse abil mitmete viimatiste küsitluste järgi valitsuserakondadele väljendatud toetus taas  opositsioonierakondade omast kõrgem. Samuti näeme igal nädalal avalikustatavatest Norstati küsitlustest, et Keskerakond on viimased poolteist kuud järjest oma toetust kasvatanud," oli Ratas optimistlik.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...