JÜRI RATAS: Eesti majandusel läheb järgneval neljal aastal paremini

"Kui tänane valitsusliit sündis, oli üks meie põhisõnum, et 1,5 kuni 2-protsendine majanduskasv ei rahulda meid ja me suudaksime enamat. Prognoos näitab, et Eesti majandusel läheb lähimal neljal aastal paremini," ütles peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul elavdab majandust muuhulgas ka see, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euroni.

Pilt: Scanpix

JÜRI RATAS: Eesti majandusel läheb järgneval neljal aastal paremini (2)

"Kui tänane valitsusliit sündis, oli üks meie põhisõnum, et 1,5 kuni 2-protsendine majanduskasv ei rahulda meid ja me suudaksime enamat. Prognoos näitab, et Eesti majandusel läheb lähimal neljal aastal paremini," ütles peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul elavdab majandust muuhulgas ka see, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euroni.

Valitsus kinnitas tänasel istungil riigi eelarvestrateegia 2018-2021, kus tulude ja kulude maht ületab nelja aasta jooksul 40 miljardit eurot.

Maksustruktuur muutub järgmistel aastatel majanduskasvu suhtes sõbralikumaks, kuna tööjõumaksud langevad. Tööjõumakse langetab märkimisväärselt maksuvaba tulu reform, mis suurendab madala ja keskmise palgaga inimeste maksuvaba tulu 500 eurole kuus. Järgmisel aastal langeb efektiivne tööjõu maksumäär 0,74 protsendi võrra SKP-st.

 

Valitsus ei lepi aeglase majanduskasvuga

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et riigieelarve strateegia on väga tugev ja hea dokument, mis aitab kaasa valitsuse prioriteetide saavutamisele. "Kui tänane valitsusliit sündis oli üks meie põhisõnum, et 1,5-2 protsendine majanduskasv ei rahulda meid ja me suudaksime enamat. Need aspektid ja prioriteedid on kindlasti ka strateegias käsitletud," sõnas Ratas. "Prognoos näitab, et Eesti majandusel läheb lähimal neljal aastal paremini."

Ratas tõi muuhulgas välja ka viis suuremat reformi, millele eelarvestrateegia kaasa aitab - tervishoiureform, tulumaksureform, pensionireform ning haldusreform ja riigireform. "Tulumaksureform tõstab muuhulgas tulumaksuvaba miinimumi 500 euroni, mis aitab nii valitsuse kui majandusekspertide hinnangul majandust elavdada. Ligi 86 protsendil töötavatest elanikest on järgmisel aastal netopalk suurem," märkis Ratas.

Lisaks toetab riik Ratase sõnul ka põllumehi, õpetajaid ja ka koolilapsi, kättesaadavama koolilõuna näol. "Ka matusetoetused tuuakse universaaltoetustena tagasi," lisas Ratas.

Ühe majandust elavdava meetmena tõi peaminister välja ka Linnahalli uhkeks konverentsikeskuseks renoveerimise. "Me kaotame oma regioonis, igal aastal suuri võimsaid rahvusvahelisi konverentse, sest lihtsalt meil ei ole suurt konverentsikeskust. Ja samas, siinsamas mere ääres seisab juba aastaid Tallinna Linnahall uksed suletuna. On lepitud kokku, et riik ja linn üheskoos investeerivad sinna aastatel 2018-2019 ja teevad Linnahalli valmis. Riigipoolne investeeringu maht kahe aasta peale kokku on 40 miljonit," ütles Ratas.

Lisaks investeeritakse ka teedesse ja raudteesse ning kiire internetiühenduse loomisse ka väiksematesse asulatesse. "ettevõtjad ütlevad, et tegelikult me vajame paremaid ühendusi ja kiiremaid ühendusi, turvalisemaid ühendusi, et see on otsene seos siis majanduskeskkonna ja majanduskeskkonna stimuleerimisega. Teiseltpoolt, Eesti on infotehnoloogias jõudnud tõesti väga kaugele. Aga see, et meil kiire internetiühendus täna võib-olla sellistes tiheasustusaladest väljaspool, hajaasustusaladel puudub, ma arvan, see on probleem. Ja üks investeeringukomponent ongi kindlasti ka sinna. Infotehnoloogia või siis niinimetatud viimase miili juurde," selgitas Ratas.

"Tuleviku arvelt tänane valitsus ei ela, teeme ainult neid kulutusi, milleks on riigieelarve ülejääkide näol raha olemas," ütles Ratas.

50 tuhat töötajat pääseb vaesusriskist

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski lisas, et valitsuse eesmärgiks on tuua tööturule rohkem naisi, noori ja vähenenud tööjõuga inimesi. "Eestis on 30 protsenti inimesi, kellel ei ole kvalifikatsiooni. Praegu pole meil kvalifitseeritud tööjõud piisav, et tootlikkust suurendada," sõnas Ossinovski lisades, et järgmisel teisipäeval käivitub töötukassas programm, millega hakatakse ümber- ja täiendkoolitama töötajaid. "Koolitame inimesi neis valdkondades, kus on ette näha tööjõu puudujääki."

Tänu tulumaksureformile suudab riik Ossinovski sõnul järgmisel aastal vaesusriskist välja tuua 50 tuhat töötavat inimest. "Need inimesed saavad rohkem panustada ühiskonna ellu, nad ei pea enam muretsema kuidas ots-otsaga kokku tulla," märkis Ossinovski.

Rahvaarvu kasvu toetamiseks muudetakse muu hulgas vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, et soodustada vanemapuhkuste tasakaalustatumat jaotust ema ja isa vahel, toetada vanemate osalust tööturul. Selleks luuakse vanematele paindlikumad võimalused vanemapuhkusi kasutada ja hüvitisi  saada. Samuti jätkab valitsus õpetajate palkade tõstmist, et tagada motiveeritud õpetajate olemasolu ning noorte õpetajate juurdekasv.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...