Taavi Aas Haabersti ristmiku avamisel: üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles Haabersti ristmiku avamisel, et linnas on neli suurt pikalt kavandatud infrastruktuuri rajatist - Ülemiste ristmik, tramm lennujaama, Haabersti ristmik ja praegu töös olev Reidi tee, mille valmimise järel võib öelda, et üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud.

Pilt: Ilja Matusihis

Taavi Aas Haabersti ristmiku avamisel: üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud

Toimetaja: Moonika Tuul/Video: Dmitri Povilaitis

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles Haabersti ristmiku avamisel, et linnas on neli suurt pikalt kavandatud infrastruktuuri rajatist - Ülemiste ristmik, tramm lennujaama, Haabersti ristmik ja praegu töös olev Reidi tee, mille valmimise järel võib öelda, et üks suur ajajärk Tallinnas on läbi saanud.

Linnapea lisas, et tulevikku vaadates on järgmine suur objekt Tallinna väike ringtee. "Kui ka Tallinna väikese ringtee valmis saame, võib öelda, et pealinna liikluskorralduse parandamiseks on palju tehtud ja väga palju muutunud." Linnapea tänas kõiki ehitajaid ja Haabersti ristmiku rajamisega tegelnud ametkondi korrektse töö eest ja eriti selle eest, et objekt, mis pidi valmis saama oktoobri kuuks on lõplikult valmis juba täna.

21images

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks allkirjastati töövõtuleping Nordecon Eesti AS-iga. Ehitustöödega alustati 2. mail. 2017. Ehitustööde kogumaksumus koos käibemaksu ja ehitustööde omanikujärelevalve kuludega on 20,2 mln eurot.

Tööde maht: teelõikude uuendamine/ehitamine kokku 2,92 kilomeetri ulatuses; viadukti ehitus; vanade jalg- ja jalgrattateede ümberehitus (1,70 km) ning uute jalg- ja jalgrattateede ehitus (2,30 km); rajati kolm uut ja rekonstrueeri neli fooriristmikku.

Lisaks tee-ehituslikule rekonstrueeriti tänavavalgustus, mille käigus paigaldati uued LED tänavavalgustid, viadukti, kergliiklusteede ja ülekäiguradade valgustid; foorijuhtimissüsteem, sademevee- ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja kesk- ja madalpinge kaabelliinid, jaotus- ja liitumiskilbid, gaasitorustik, paigaldati liikluskorraldusvahendid ning rajati haljastus,mille käigus istutatati nii okas- kui lehtpuid ja põõsaid.Valminud viadukti kandevõime katsetamine toimus 21. mail 2018 ning selle avamine liiklusele toimus 1. juunil 2018.

Hinnangulised ehitusmahud kokku: sõidutee pindala 70 000 ruutmeetrit; kaheksa avaline viadukt pikkusega ca 280 meetrit (koos peale ja maha sõitudega ca 600 meetrit) ning jalakäijate tunnelid - Ehitajate tee all 38 meetrit ja Paldiski maantee all 54 meetrit.

Kergliiklusteede pindala on 16 739 ruutmeetrit ja pikkus 3 700 meetrit ning haljastust rajati 48 000 ruutmeetrit.

Ehitustööde teostamise lõpptähtaeg on 30.08.2018, töövõtulepingu lõpptähtaeg on 29.09.2018.

 

Laadimine...Laadimine...