VIDEO! Folgipeo lootus kadus: Lukase sõnul massiüritusi suvel ei tule, kultuur ja sport saavad toetust

Kui veel möödunud nädalal avaldasid Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad lootust, et äkki õnnestub neil ikkagi folgipidu juuli lõpus korraldada, siis kultuuriminister Tõnis Lukas oli esmaspäeval resoluutne ja kinnitas, et sellel suvel suure rahvahulgaga kultuuriüritusi ei tule.

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Folgipeo lootus kadus: Lukase sõnul massiüritusi suvel ei tule, kultuur ja sport saavad toetust

Õnne Puhk / Video: Dmitri Povilaitis

Kui veel möödunud nädalal avaldasid Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad lootust, et äkki õnnestub neil ikkagi folgipidu juuli lõpus korraldada, siis kultuuriminister Tõnis Lukas oli esmaspäeval resoluutne ja kinnitas, et sellel suvel suure rahvahulgaga kultuuriüritusi ei tule.

Rääkides meeleavaldustest palus Lukas (meedial) olla ettevaatlik väljendiga "politsei ajas meeleavalduse laiali", sest meeleavalduse laialiajamise puhul pole tegu mitte inimeste meelsuse kontrollimise püüdega, vaid ohutusmeetmete tagamisega.

"Meie hool on kahtlemata avanemise käigus seadusest tulenevalt, et igasugune meeleavaldamine võimaldatakse samas rütmis, nagu ühiskond üldiselt avaneb," selgitas Lukas. "Meeleavalduste laialiajamine pole seotud mitte inimeste meelsusega, vaid meetmetega, kus inimesed peavad hoidma omavahel vahet." 

Lukas andis lühiülevaate spordi- ja kultuurivaldkondade toetusprogrammist, mille maht on kokku 25 miljonit eurot.

"Muuseumitele on eraldatud 6 miljonit eurot, sh ka eraomandis olevatele muuseumitele. Teatritele on eraldatud 4 miljonit eurot, samuti ka muusikavaldkonnale," loetles ta.

"Püüdsime katta võimalikult erinevaid valdkondi," selgitas ta, rõhutades eraldi, et näiteks disainivaldkonna puhul arvestatakse sellega, et löögi all on meie oma Eesti brändid.

"Spordivaldkonnas läheb toetus nii neile, kelle liigad on ära jäänud, kui ka kõigile alaliitudele," sõnas ta. "Lisaks toetatakse rahvaspordiürituste korraldajaid ja teisi riiklikke spordistruktuure. Ka kompenseeritakse spordiklubidele taristuga seotud kulusid. Alates 1. maist rakendub ka uus kord Eesti koondise sportlastele. Iga alaliit saab välja valida ühe spordibaasi, kus treeningtegevus jätkuda saab."

Lukas ütles, et taotluste menetlemiseks võetakse 7 päeva aega ning mai keskpaigas on plaanis alustada suuremate väljamaksetega.

Ta selgitas ka lühidalt, millises tähtsusjärjekorras toimub piirangute leevendamine kultuurivaldkonnas: "Kõigepealt vabaõhurajatised ja siis ka sisemised – oleme sellise kava esitanud ja loodame, et kultuuriasutused saavad varsti rahvast teenida."

"Mis puudutab kontserte ja etendusi, siis maikuus avalikke kontserte ja etendusi ei toimu," selgitas ta. "Sisetingimustes teatri- ja kontserdihooaeg kultuuris enne sügist ei alga. Massiüritused, suured üritused, paljude osavõtjatega ja suure publikuga etendused jäävad sel suvel ära."

Laadimine...Laadimine...