VIDEO JA GALERII: Keskerakond lubas õiglast riiki kõigile

"Ühiselt pingutades ja üksteist toetades saame valimisõhtul kogu erakonna ja Eesti eest uhkust tunda," usub Eesti peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna edusse ja eesmärkidesse. Valimisplatvorm näeb ette kütuseaktsiisi ja elektriaktsiisi langetamist, maksurahu alkoholiaktsiisi osas, kaasava riigieelarve rakendamist, presidendi otsevalimisi, tasuta ühistranspordi laiendamist ning põhimaanteede neljarealiseks ehitamist. 

Pilt: Ilja Matusihis

VIDEO JA GALERII: Keskerakond lubas õiglast riiki kõigile

Toimetaja: Sandra Lepik

"Ühiselt pingutades ja üksteist toetades saame valimisõhtul kogu erakonna ja Eesti eest uhkust tunda," usub Eesti peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna edusse ja eesmärkidesse. Valimisplatvorm näeb ette kütuseaktsiisi ja elektriaktsiisi langetamist, maksurahu alkoholiaktsiisi osas, kaasava riigieelarve rakendamist, presidendi otsevalimisi, tasuta ühistranspordi laiendamist ning põhimaanteede neljarealiseks ehitamist. 

Eesti Rahvusraamatukogus toimus Keskerakonna valimiskonverents, kus kinnitati erakonna valimisplatvorm, valimisringkondade nimekirjad ning üldnimekiri. 

50images

Keskerakonna eesmärgid õiglasema riigi saavutamiseks 

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik tutvustas konverentsil erakonna valimisplatvormi ning peamisi põhimõtteid. "Keskerakond seisab jätkuvalt samade põhimõtete eest. Arstiabi järjekordade lühendamine, koduhoolduse toetamine või hooldekodu koha tagamine igale eakale, esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 euroni, noortele peredelele võimalus soetada kodu ilma omafinantseeringuta ja palju muud." 

Keskerakond tõi valdkonniti välja põhilisemad muudatused, mida tahetakse rakendada õiglasema ja parema elu nimel Eestis.

Tervishoius töötatakse ravijärjekordade lühendamise nimel ning jätkatakse selleks vajaliku lisaraha eraldamist. Lisaks laiendatakse hambaravihüvitise kasutusvõimalust. Plaanis on tagada kõikidele ravikindlustamata inimestele esmatasandi arstiabi ning üle-eestilise digiregistratuuri rakendamist. Ka omastehooldajad vajavad väärilist toetust.

Erakorraline pensioni tõus 100 euro võrra

Eakate toetamise nimel on plaanis erakorraline pensioni tõus, mille toel tõuseb keskmine vanaduspension 2020. aastal 100 euro võrra, samuti koduhoolduse toetamine või hooldekodu koha tagamine igale eakale. Keskmine vanaduspension soovitakse jätkuvalt hoida maksuvabana. Eakatele tuleb rakendada täiendava 250-eurone tulumaksuvabastus. Kõige tipuks tahetakse taastada pensionite tasuta kojukanne. 

Perepoliitikas plaanitakse esimese ja teise lapse toetuse tõstmist 100 euroni, kolme kuni kuue lapsega peredele 500 euroni ning seitsme ja enama lapsega peredele 600 euroni kuus. Noortele peredele tagatakse võimalus soetada kodu ilma omafinantseeringuta. Lisaks tuleb tagada tasuta lasteaiakoht igale lapsele. 

Taristu valdkonnas kavatsetakse ehitada põhimaanteed neljarealiseks laenuraha toel. Jätkatakse nullbürkoraatia programmiga ning laiendatakse ja tõhustatakse tasuta ühistransporti.

Majanduskasvu huvides suurendatakse ausa konkurentsi toetamisekks Eesti Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajandusega. Erakond kaalub välismajandusministri ametikoha loomist. 

Madala sissetulekuga inimeste maksukoormus väiksemaks

Õiglase maksusüsteemi nimel toetab erakond õiglase astmelise tulumaksu kehtestamist. Madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormus olgu väiksem. Toetatakse sotsiaalmaksu lae kehtestamist ning tõkestame Eestis teenitud kasumi maksuvabalt välismaale viimist. Tahetakse läbi viia  riigieelarve laiapõhjaline revisjon.

Kütuseaktsiisi kavatseb erakond vajadusel langetada, hoidmaks bensiini- ja diislikütuse hinnad Eestis konkurentsivõimelisena. Lisaks langetatakse elektriaktsiisi. Alkoholiaktsiisi osas lubab erakond maksurahu, kuna vahepealsed tõusud on olnud liiga kiired. 

Innovatsioon ja IT-ühsikona arendamise nimel võetakse tehisintellekt aktiivselt kasutusele riigi infosüsteemides ja teenustes. Erakond toetab kiiret ja paindlikku seadusandlust IKT-valdkonna igakülgseks edendamiseks. Samuti kaalutakse IT-ministri ametikoha loomist.

Haridus-, teadus ja kultuuri valdkonnas jätkatakse õpetajate palgatõusu ning tõstetakse Teadus- ja Arendustegevuse rahastus 1% tasemele SKP-st. Lisaks toetatakse doktorandipalga kehtestamist.  

Mitmikkodakondsus Euroopa Liidu piires

Kodakondsuspoliitikas näeb erakond ette tastua keeleõpet eesti kodakondsuse taotlejatele, muuhulgas toetatakse Eestimaal sündivatele lastele kodakondsuse andmist lihtsustatud korras. Plaanis on lõpetada hallide passide väljastamine. Erakond toetab enne 20.08.1992 kuupäeval Eestimaal elanud määratlemata kodakondsusega isikutele kodakondsuse andmist lihtsustatud korras. Lubatakse mitmikkodakondsust Eurooa Liidu piires.

Regionaalpoliitika raames tugevdatakse omavalitsuste tulubaasi ning laiendatakse kohalike omavalitsuste õigusi. Plaan on jätkata üleminekutoetuste maksmist põllumeestele ning anda hoogu juurde riigipalgaliste töökohtade maakondadesse viimisele.

Siseturvalisuse suurendamiseks kavatseb erakond jätkata politsei- ja piirivalveametnike ning päästjate palgatõusuga. Kindlasti ei toetata kärpeid siseturvalisuse valdkonnas. 

Välispoliitikas nähakse olulist kohta Eesti kuulumisel Euroopa Liitu ja NATO-sse. Taodeltakse Euroopa Liidu välispiiride tugevdamist ja kindlustamist ning võimalike sisserändajate taustakontrolli suurendamist. Erakond plaanib algatada Globaalse Eesti programmi ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks. Erakond toetab Eesti kandideerimist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastatel 2020-2021. 

Riigijuhtimine näeb ette, et kõikidesse inimestesse tuleb suhtuda austusega ning nende põhiõidusi kaitsedes.

Peamisteks katteallikateks on kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, maksupoliitika ning riigieelarve põhjalik revisjon, kärpimaks ebavajalikke kulutusi ja dubleerimist. "Avaldame täpsemad arvutused ning katteallikad pärast kohtumisi Rahandusministeeriumiga," ütles Kiik. 

Laadimine...Laadimine...