VIDEO! Taavi Aas: õuealad peavad olema ohutud!

"Tegemist on ühe suurema kampaania algusega, mille käigus me paigaldame kakssada meeldetuletuse märki üle terve linna. See meenutab juhtidele, et õuealal on kiirusepiirang 20 kilomeetrit tunnis. Aga meil on ka terve hulk neid alasid, kus kiirusepiirang on 30 kilomeetrit tunnis. Ka sinna paigaldame me vastavad meeldetuletuse märgid, et meenutada juhtidele, et seal peavad nad hoidma kiirust, mis on seal nõutav," sõnas Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Pilt: Scanpix

VIDEO! Taavi Aas: õuealad peavad olema ohutud!

Video: Dmitri Povilaitis

"Tegemist on ühe suurema kampaania algusega, mille käigus me paigaldame kakssada meeldetuletuse märki üle terve linna. See meenutab juhtidele, et õuealal on kiirusepiirang 20 kilomeetrit tunnis. Aga meil on ka terve hulk neid alasid, kus kiirusepiirang on 30 kilomeetrit tunnis. Ka sinna paigaldame me vastavad meeldetuletuse märgid, et meenutada juhtidele, et seal peavad nad hoidma kiirust, mis on seal nõutav," sõnas Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

"Õuealale paigutatud liiklusmärgid tuletavad juhtidele meelde kiirusepiiranguid, mis tagavad ohutu liiklemise kõikidele jalakäijatele ja ka juhtidele endile," ütles abilinnapea Taavi Aas.

"Tegemist on ühe suurema kampaania algusega, mille käigus me paigaldame kassada meeledetuletuse märki üle terve linna. See meenutab juhtidele, et õuealal on kiirusepiirang 20 kilomeetrit tunnis. Aga meil on ka terve hulk neid alasid, kus kiirusepiirang on 30 kilomeetrit tunnis. Ka sinna paigaldame me vastavad meeldetuletuse märgid, et meenutada juhtidele, et seal peavad nad hoidma kiirust, mis on seal nõutav," sõnas Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Kui raske olukord on meil praegu linnas üldse kihutajatega?

Tegelikult on see päris problemaatiline. Üks asi on see teedel tänavatel, aga õuealadel on see veelgi suurem probleem, sellepärast, et need õuealad on ju ettenähtud eelkõige jalakäijate liikluseks, kus juht peab aru andma, et ta asub temale mitte ette nähtud territooriumil, vaid alal, kus kõikides olukordades on eelisõigus alati jalakäijatel. Veelgi hullem on see, kui jalakäijate aladel kihutatakse. See on seotud ikka väga suure ohuga. Seetõttu ongi käivitatud see kampaania. Paigaldatakse mitusada märki meeldetuletuseks juhtidele, et seal kehtivad piirangud.

Kui efektiivsed teie arvates on need märgid? Äkki oleks tõhusam panna maha nn lamavad politseinikud?

Kindlasti tulevad kohad, kuhu me paneme ka lamavad politseinikud. Eelkõige me rõhume ikka juhtide teadlikkusele ja tuletame neile meelde, et liikluseeskiri kehtib.

Laadimine...Laadimine...