VIDEO! Tallinna linnasekretär Toomas Sepp paneb ameti maha

"Tallinna linnavalitsus tänab linnasekretär Toomas Seppa 30-aastase teenistuse eest, tema panust Tallinna arengusse on raske üle hinnata. Toomas Sepp on isiklikult väga palju panustanud kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivasse õigusloomesse ning aidanud kujundada kaasaaja nõuetele vastavat omavalitsussüsteemi," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Pilt: Rene Suurkaev

VIDEO! Tallinna linnasekretär Toomas Sepp paneb ameti maha (1)

Erki Varma

"Tallinna linnavalitsus tänab linnasekretär Toomas Seppa 30-aastase teenistuse eest, tema panust Tallinna arengusse on raske üle hinnata. Toomas Sepp on isiklikult väga palju panustanud kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivasse õigusloomesse ning aidanud kujundada kaasaaja nõuetele vastavat omavalitsussüsteemi," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Alates 1992. aasta aprillist Tallinna linnasekretärina teenistuses olnud Toomas Sepp lahkub omal soovil linna teenistusest 31. augustil.

Linnapea sõnul on Toomas Sepa lahkumine suuresti seotud kavandatavate struktuurimuudatustega ning linnasekretäri tööülesannete muutumisega. "Tulevikus soovime täpsemalt kindlaks määrata linnasekretäri kohustused ja ka vastutuse. Aastate jooksul on nii kujunenud, et linnasekretäri vastutusalaks on terve linn. Ühest küljest väga lai aga teisest küljest ebamäärane," selgitas Kõlvart.

Kavas on konkreetsemalt määratleda, millised linna tegevused on seotud õigusloomega ja dokumentatsiooniga ning millised tegevused on seotud linna tugiteenustega. Need funktsioonid ja nende juhtimine on linnapea kinnitusel kavas üksteisest eraldada. "Strateegiline tegevus on üks ala ja juriidiline tegevus on teine ala. Ja mõlemad vastutusalad on jätkuvalt väga suured," sõnas ta.

Juhtide arv väheneb

Kõlvart nentis, et sisuliselt hakkab ametist lahkuva Toomas Sepa ülesandeid tulevikus täitma kaks erinevat inimest. "Juhtide arv tervikuna siiski väheneb ja juhtimine muutub efektiivsemaks," kinnitas linnapea ja nentis, et see tähendab ka mitmete inimeste lahkumist. "Augustis ja septembris tuleb ilmselt sarnaseid uudiseid veel."

Uute inimeste leidmiseks on kavas korraldada konkursid. "Tõenäoliselt läheb meil vaja rohkem uusi inimesi kui kaks. Ilmselt korraldame osa konkursse majasiseselt, kuid kindlasti tulevad ka avalikud konkursid," rääkis Kõlvart, kelle sõnul soovitakse uusi inimesi värbama hakata juba augustis.

Linnapea sõnul väärib eraldi esiletõstmist Toomas Sepa tööväline pühendunud tegevus Tallinna puuetega laste hariduskorralduse edendamisel ja Tallinna Heleni kooli kujundamisel.

Linnavalitsus otsustas maksta Toomas Sepale Tallinna linna kohaliku elu edendamise ja omavalitsuse organisatsiooni tulemusliku arendamise ning juhtimise eest kolmekümne aasta vältel Tallinna põhimääruse alusel hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses.

Linnasekretär Toomas Sepp märkis, et selle otsuseni jõudmine ei olnud kerge. "16.juunil esitles linnapea oma ideid linnajuhtimise ümberkorraldamiseks – juhtimisplaani 2021. Selle kohaselt moodustatakse eelkõige linnakantselei baasil uus keskne juhtimise struktuur – Tallinna strateegiakeskus. Üksuse koosseisus hakkavad tegutsema erinevad linna valdkondlikud teenistused. Linnapea poolt välja kuulutatud muudatused on ulatuslikud, nende elluviimisega tegelemine nõuab väga põhimõttelisi otsuseid ning nende koordineeritud elluviimist. Seda kõike saab teha üksnes tugeva poliitilise tahte ja kindlakäelise juhtimise teel."

Ees ootab linnasüsteemi põhjalik reform

Sepp ütles, et paratamatult kaasnevad muutustega rasked otsused personalivaldkonnas, mille tulemusena sünnib uus rollijaotus linna organsatsiooni juhtimises. "Eesmärgiks on selged käsuliinid ja õlitatud koostöö linnavolikogus ning linnavalitsuses olevate poliitikute, strateegiakeskuse, linnakantselei, piirkondlike ja valdkondlike juhtimisstruktuuride vahel," rääkis Sepp. "Oleme linnapeaga nii enne kui ka pärast selle plaani väljakuulutamist mitmeid kordi omavahel arutanud erinevaid teid nende muutuste elluviimiseks. Väljakutseid, millega nende rakendamisel tuleb arvestada, nende läbiviimise kava ja minu võimalikku rolli selles protsessis ja linna süsteemis. Nende arutelude tulemusena oleme jõudnud kokkuleppele, et nii ulatuslike muutuste läbiviimine eeldab väga suurt ja pingelist tööd, sh olemasoleva süsteemi põhjalikku reformimist. Linnapea soovil, millega mina nõustusin, asub neid muudatusi läbi viima keegi teine, kellel on linnapea täielik usaldus."

Sepa sõnul on veel pisut vara teha kokkuvõtet tema 30 aasta pikkusest teenistusest linnavalitsuses. "Kokkuvõtte ja oma soovitused järgmisele linnasekretärile mõtlen ma läbi rahulikult siis, kui ma puhkuselt olen tagasi tulnud ja panen kirja enne lahkumist linnasekretäri ametikohalt," rääkis Sepp. Esimese hooga meenus talle suurematest töövõitudest Neitsitorni linnale välja kauplemine, mis päädis sellega, et tuli käia Ameerikas torni toonase omaniku juures kodus teda veenmas. "Selliseid asju on palju, katsun sellest teha korraliku süstematiseeritud ülevaate," ütles ta.

Sepa sõnul jäi hulga projekte pooleli, mis tuleb nüüd üle anda. "Muutuste juhtimine on keeruline teema, millega olen viimasel ajal palju tegelenud. Tahaksin näha, et igasuguste muutuste elluviimisele eelneks selged vastused küsimustele, miks me seda teeme, mida me saavutada tahame, missugune variant on parim ja mis hinnaga me selle saavutame. Tore, kui protsessid toimuksid avatult ja et seejuures oleksid ära kuulatud kõigi osapoolte seisukohad," rääkis Sepp.

Toomas Sepp esitas 30. juunil linnapeale avalduse teenistusest vabastamiseks tema enda algatusel alates 1. septembrist 2020.

Toomas Sepp alustas tööd Tallinna Linnakantseleis mais 1990 linna elamunõunikuna. Tallinna linnasekretärina on ta teenistuses olnud alates 24. aprillist 1992. Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud juristi kvalifikatsiooni 1983. aastal. Ta on Tallinna teenetemärgi kavaler aastast 2009.

Kuni uue linnasekretäri ametisse nimetamiseni täidab linnasekretäri ülesandeid linna õigusdirektor Priit Lello.

 

 

 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...