14 Nõmme kodu tehti tuleohutuks

"Vaegkuuljate ja kurtide kodudesse paigaldati suitsu- ja vinguandurid, parandati mitmeid küttekoldeid ja -seadmeid," ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Pilt: parandust vajav ahjulõõr.

14 Nõmme kodu tehti tuleohutuks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Vaegkuuljate ja kurtide kodudesse paigaldati suitsu- ja vinguandurid, parandati mitmeid küttekoldeid ja -seadmeid," ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Kohalike omavalitsuste ja Päästeameti koostööprojekti "500 kodu tuleohutuks" abil muudeti Põhja päästepiirkonnas 2018-2019 aastal elektri- ja küttesüsteeme tuleohutumaks 180 kodus, neist 14 majapidamist asus Nõmme linnaosas.

Šillise sõnul sai projekti raames Nõmme 14 kodus tehtud mitmeid eriilmelisi ohutustöid. "Osades kodudes tuli vana küttekolle isegi lammutada ja uus ehitada," lisas linnaosavanem. 

Töid teostati Nõmmel kokku summas 29 802 eurot, millest kasutatud riigieelarve summa oli 19 074 eurot ja omavalitsuse finantseering 10 728 eurot. 

Kahe aasta jooksul tehti projekti käigus korda 663 kodu üle Eesti, kuid Päästeameti sõnul on veel tuhandeid kodusid, mis on tuleohtlikud. Projekt jätkub uue nimega "Kodud tuleohutuks" ka 2020. aastal. Harjumaa tuleohtlike kodude ohutumaks muutmiseks on eraldatud riigieelarvelist toetust 95 000 eurot. Kampaaniaga aidatakse muuta turvalisemaks eelkõige lasterikaste perede, puuetega inimeste ja üksi elavate eakate kodusid.

Laadimine...Laadimine...