Asula tänav on põhjalikult uuenenud

Esmaspäeval, 19. juunil tutvustavad tegevlinnapea Taavi Aas, Kesklinna vanem Taavi Pukk, kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ja ehitusfirma Lemminkäinen Eesti AS esindajad põhjalikult uuenenud Asula tänavat.

Pilt: Scanpix

Asula tänav on põhjalikult uuenenud

Esmaspäeval, 19. juunil tutvustavad tegevlinnapea Taavi Aas, Kesklinna vanem Taavi Pukk, kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ja ehitusfirma Lemminkäinen Eesti AS esindajad põhjalikult uuenenud Asula tänavat.

Asula tänavat rekonstrueeriti ajavahemikul 25.08.2016 – 31.05.2017. Talveperioodil oli Asula tänava tee-ehitustööde tehnoloogiline paus.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Asula tänava rekonstrueerimistööde käigus rajati tänavale 1006 m pikkune sademeveekanalisatsioon, 161 m pikkune drenaažitorustik, rekonstrueeriti tänavavalgustus, paigaldati sõidu-ja kõnniteedele uus asfaltkate, vahetati välja äärekivid, korrastati haljastus, istutati 57 lehtpuud ja 760 põõsasistikut ning paigaldati uued liikluskorraldusvahendid. Ülekäiguradadele rajati erivalgustus.

Rekonstrueerimistööde järgselt on Asula tänav 1+1 sõidurajaga tänav. Rajatud on kahesuunaline 5,6 meetri laiune asfaltkattega sõidutee, kõnniteed on rajatud laiusega 1,5…2,5 meetrit. Sõidutee äärekivi kõrgus on 12 cm. Ülekäigurajal on äärekivi kõrgus 1,0...2,0 cm. Kogu Asula tn pikkuses on paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatud 61 sõiduteega paralleelset betoonkivikattega parkimiskohta. Jalakäijate ohutuse tagamiseks ning sõidukite liikumiskiiruse piiramiseks rajati Asula tänavale ja Kauba tänavale tõstetud ristmik ning Asula tn 16, Asula tn 14, Asula tn 17a ja Asula tn 6 esisele sõiduteele tõstetud ülekäigurajad.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti taastusremonttööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik ning AS OMA Ehitaja finantseerimisel rajati Asula tn ja Marta tn ühendustee.

Asula tn tänava rekonstrueerimisprojekti koostas Teedeprojekt OÜ. Tööde lepinguline maksumus oli ca 1,3 miljonit eurot ning töid teostas Lemminkäinen Eesti AS.

Laadimine...Laadimine...