15 kommentaari

pan kapitan

Vasta kommentaarile

Olles Poolas II maailmasõja alguse mälestusüritusel, ei vabandanud president eestlastest koosnenud 20. SS-Diviisi tegevuse eest Poolas II maailmasõja ajal.

eelsalk Tallinna

Vasta kommentaarile

Kindlasti vajab Saksa väe Eestist lahkumist käsitledes lahtirääkimist Nikolai Karotamme ja Lembit Pärna tegevus elik Laskurkorpuse eelsalga saatmine Tallinna. Tollaseid aegu ja reaaliaid arvestades igati väljatoomist vajav otsus ülioluline tallinnlastele ja Tallinnale - Punaarmee tungimas linna ja tänavail nõukogude mundris eesti mehed.

nüanss postitas:

Eks hoiti ära ka eesti naiste lausvägistamine.
http://uncensoredhistory.blogspot.com/p/rape-and-war.html
http://www.whale.to/b/starvation_of_germans.html

lisaja

Vasta kommentaarile

https://parnu.postimees.ee/2135313/nsv-liidu-ja-laaneriikide-salajane-koostoopakt

Rootsi kiirkaatrid

Vasta kommentaarile

Rootsi uhkuseks II ilmasõjas olid tegelt kiirkaatrid transpordivahend üle Põhjamere ja legendaarsed kuullaagrid. Ka kiirkaatrite läkitamine Eestisse tuleb lahtirääkida ja Otto Tiefi martüürium...Jüri Uluots raskelt haige pääses ju tegelt ülenoatera. Ajalugu.

põgenemine kui võimalus

Vasta kommentaarile

Eestis on Suurpõgenemise kajastamisel vaja tuua välja ka Rootsi seisukohad ja kartused sest tekkis võimalus vastavate Nõukogude struktuuride imbumiseks Rootsi. Vastavad kartused igati olid olemas ja rootslased jälgisid põgenikke mis ka täiesti põhjendatud - iga riik peab kontrollima riiki saabujaid ka põgenikke.

massimõrvad taganemisel

Vasta kommentaarile

Adolf Hitleri korraldusel 17. septembril asuti Eestist vägesid väljatõmbama ja operatsioon viidi läbi igati korralikult ja õigeaegselt. Paraku kõik juudid ja kõik nn ebasobivad isikud kuulusid lõpplahendamisele...Nende paari päeva jooksul oleks eesti sõjaväelaste võimalik vast midagi teha...
Klooga massimõrv ja Keskvangla tühjendamiseaktsioon Metsakalmistul vajab Eestis teadvustamist.

kalur

Vasta kommentaarile

Kogu Tiefi valitsus ja selle juurde kuuluvad isikud – umbes saja inimese ringis – taganes läände ja jõudis Matsalu lahe kaldale. Nende hulgas olid ka endised "ernalased " Talgre ja Toom. Neil oli raadioühendus “Abwehrile” kuulunud raadiosaatja abil Rootsiga, kust teatati, et saadetakse välja kaater. Kuid see pidi tulema nagu varemgi kaugematele Moonsundi saartele, kuhu tuli minna kohalike sõiduvahenditega.
Neil päevil kihas kogu läänerannik põgenikest. Kakeldi paadikohtade pärast ja võimaluse eest pääseda üle mere maksti muinasjutulisi summasid. Rahvuskomitee vana abimees, toosama Tauksi saare kalur lubas kogu Tiefi valitsuse kohale toimetada niipea kui kaater on saabunud.
Ta käis saarel mitu korda, kuid teatas, et kaatrit ei ole tulnud. Nii kestis see seni, kuni Nõukogude tankid kohale vurasid ja kõik laiali jooksid, kes kuhu suutis. Ainult neil, kes olid juba varem omal jõul otsustanud põgeneda, õnnestus ära sõita, suurem osa jäi maha.
Nagu hiljem selgus, oli kaater käinud Rootsist koguni kolm korda, kuid kalur vedas oma paadiga kohale oma häid tuttavaid, öeldes kaptenile, et neid tegelasi, kelle järele paat oli saadetud, ei ole. Kapten, kes ei tahtnud tühjalt tagasi sõita, võttis kaluri toodud inimesed peale.
Pärast ebaõnnestunud katset Rootsi põgeneda jooksid Tiefi valitsuskabineti liikmed laiali ja igaüks varjas ennast, kus sai. Mõned neist arreteeriti üsna pea.
Vaid informeeritum Uluots siiski jõudis õigele saarele ja pääses sealt edasi Rootsi.

Klooga massimõrv

Vasta kommentaarile

Eesti üksused oleks pidanud sekkuma Einzats kommando tegevusse Kloogal nii oleks paar tuhat Wilno juuti saanud päästa. Tuletame meelde Rootsi võimude tegevust Taani juutide päästmisel ja valgete busside aktsiooni elik paarikümne tuhande juudi päästmist agoonias Saksamaalt abiks muide Rootsil ustav Heinrich...Klooga tapatalgu jääb ka eesti sõjaväelaste südametunnistusele laagri välispiiret valvasid eestlased.

somm postitas:

Pooled Klooga vangilaagri vangid ei olnud juudid, ja seega mis neist sai , ja miks neid ei mälestata?
Kloogal oli ka ingerlaste laager, kes evakueeriti sinna lahingutegevuse eest ja saadeti hiljem Soome, ja sealt NL-i nõudmisel uuesti tagasi.

saarlane

Vasta kommentaarile

1944. aasta hilissuvel alustasid sakslased evakueerimist Eestist ka Rootsi.
Rootsi laevastik sai loa läheneda Saaremaale Karala piirkonnas, kus sakslased avasid 15 km pikkuse rannalõigu põgenikele. Rootsi politsei, kes registereeris saabunud põgenikke, hoiab nende isikute andmeid ja tausta siiani saladuses. Ka USA missioon Rootsis abistas Balti põgenikke. Ametlikes dokumentides näidati, et raha eraldati juutide päästmiseks, kuigi väidetavalt juute põgenike hulgas ei olnud. Muidu poleks aga raha ja muid vahendeid lihtsalt eraldatud, sest see olnuks liitlaste vaheliste lepingute rikkumine.

temaatik

Vasta kommentaarile

Täna oli veel teisigi üritusi.

https://heureka.postimees.ee/6780699/jarelvaadatav-lopu-algus-75-aastat-massimorvast-kloogal?_ga=2.246674756.1971546502.1568448944-306378047.1409497078
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Jewish_collaborators_with_Nazi_Germany

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=1977
Sündmused Tallinna Metsakalmistul august - september 1944.

sõrulane

Vasta kommentaarile

http://eestielu.delfi.ee/eesti/saaremaa/sorve-poolsaar/kodulugu/sorve-naise-paevik-kuidas-3000-sorulast-1944-aastal-vagivaldselt-saksamaale-viidi.d?id=69802555

http://www.saartehaal.ee/2014/03/13/sorulased-plaanivad-reisi-voorsil-surnute-haudadele/

https://arhiiv.err.ee/vaata/paevasuda-paevasuda-sorulaste-kuuditamine

1 2
Laadimine...Laadimine...