Hooldus-, haljastus- ja heakorratööd saavad ühtse infosüsteemi

"Täna on Tallinnas heakorra-, hooldus- ja haljastustööde korraldamiseks kasutusel 15 väga erineva tehnilise võimekusega infosüsteemi, mis küll toetavad ametiasutuste tööd, kuid millel puudub piisav omavaheline liidestatus," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Sellest tulenevalt puudub praegu terviklik ülevaade erinevate ametiasutuste poolt teostatavatest heakorra-, hooldus- ja haljastustöödest."

Pilt: Scanpix

Hooldus-, haljastus- ja heakorratööd saavad ühtse infosüsteemi

"Täna on Tallinnas heakorra-, hooldus- ja haljastustööde korraldamiseks kasutusel 15 väga erineva tehnilise võimekusega infosüsteemi, mis küll toetavad ametiasutuste tööd, kuid millel puudub piisav omavaheline liidestatus," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Sellest tulenevalt puudub praegu terviklik ülevaade erinevate ametiasutuste poolt teostatavatest heakorra-, hooldus- ja haljastustöödest."

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt osaleb Tallinna linn Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem" , mille eesmärk on lihtsustada linnas tehtavate heakorra-, hooldus- ja haljastööde korraldamisega seotud protsesse, s.h hangete läbiviimist ning kontrolli tööde teostamise kvaliteedi üle.

Hangete korraldamise lihtsustamiseks luuakse oluliste andmekihtidega kaardirakendus, mis hõlbustab tuntavalt hangete ettevalmistamist, objektide üle arvestuse pidamist ning väldib tööde dubleerimist. Lisaks annab kavandatav infosüsteem kodanikele võimaluse teavitada üksiktööde vajadustest ning eraldi rakendus luuakse avalikkuse poolt edastatud heakorraprobleemide haldamiseks.

"Täna on Tallinnas heakorra-, hooldus- ja haljastustööde korraldamiseks kasutusel 15 väga erineva tehnilise võimekusega infosüsteemi, mis küll toetavad ametiasutuste tööd, kuid millel puudub piisav omavaheline liidestatus. Sellest tulenevalt puudub praegu terviklik ülevaade erinevate ametiasutuste poolt teostatavatest heakorra-, hooldus- ja haljastustöödest," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

"Oluline on ka see, et uue Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomisega vähenevad süsteemi iga-aastased hooldus- ja majutuskulud tänase 80 000 euro asemel 30 000 euroni."

Projekti kogueelarve on 440 600 eurot ja projekti hoidjaks määratakse Tallinna Kommunaalamet. Infosüsteemi väljaarendaja leidmiseks ja mobiilirakenduse loomiseks viiakse läbi rahvusvaheline hange.

Laadimine...Laadimine...