Ilmus infobrošüür Heakorra ABC uue kujundusega väljaanne

Heakorrakuu alguseks ilmus trükis "Heakorra ABC", kuhu on koondatud linna heakorda puudutav teave. Seoses Tallinna linna asutuste uuele visuaalse identiteedi üleminekule uuendati ka infobrošüüri kujundust.

Pilt: Kuvatõmmis

Ilmus infobrošüür Heakorra ABC uue kujundusega väljaanne

Heakorrakuu alguseks ilmus trükis "Heakorra ABC", kuhu on koondatud linna heakorda puudutav teave. Seoses Tallinna linna asutuste uuele visuaalse identiteedi üleminekule uuendati ka infobrošüüri kujundust.

Tallinna Keskkonnaameti infobrošüür "Heakorra ABC" sisaldab teavet linnas kehtivatest heakorra nõuetest ja õigusaktidest, sealhulgas linna mängu- ja koerte väljakute ning kalmistute kasutamise reeglite kohta. Antakse juhiseid jäätmete sorteerimise, neist vabanemise jms kohta. Oluline osa kuulub linna poolt osutavatele teenustele heakorra valdkonnast. Lugeja leiab kaante vahelt linnaametnike kontaktid, kuhu linna heakorda puudutavates küsimustes pöörduda. Info on kaasajastatud vastavalt kehtivale õigusnormidele. Arvesse on võetud elanikelt laekunud ettepanekuid ja soovitusi.

Heakorra ABC mahuga 40 lk on trükitud Tallinna Linnakantselei tellimisel 100% taaskasutatud paberile. Tiraaž on 2740, sh eesti keeles 1400, vene keeles 870 ja inglise keeles 470. Brošüür on saadaval kõikides linnaosavalitsuse infosaalides ja linnavalitsuse infosaalis aadressil Vabaduse plats 7.

Infobrošüüri saab soovi korral alla laadida Tallinna heakorrakuu veeblehelt.

 

Laadimine...Laadimine...